2001. november 9.

2001. november 9., 01:00 , 43. szám

November 11.: Tours-i Szent Márton ünnepe

„A nem sejtett titkok feltárulnak előttünk”

Isten üdvözítő tervének titkai csak a végső időkben válnak ismertté. Nekünk, a Kárpátalján élő keresztényeknek, s benne a katolikus egyháznak is vannak titkai, melyeket Istenre figyelő szeretettel és bizalommal ismerhetünk meg.

Vajon mi köze Szent Mártonnak, Tours püspökének a kárpátaljai római katolikus egyházhoz? Csupán csak „ügyetlen véletlen”, hogy a munkácsi – székesegyházzá váló – templom védőszentje éppen Szent Márton volt, így hát maradt az apostoli kormányzóság égi pártfogója?

Születése: Pannóniában, Szabáriában – tehát a Kárpát-medencében – 316/17-ben, néhány évvel azután, hogy Nagy Konstantin császár lezárta a keresztényüldözés korszakát, teljes szabadságot és elismerést adott az Egyháznak. Az üldözött egyház néhány évtized alatt birodalmi egyház és államvallás lett. Miként lesz Márton keresztény? Apja – a császári hadsereg tisztje – és anyja pogányok voltak. Mégis 18 évesen megkeresztelkedik. Közben, 15 évesen a császári hadsereg testőrtisztje lesz. Társai közül kitűnt egyszerűsége, életének tisztasága, s főleg önfeledt felebaráti szeretete által. Közismert életének ezen időben történt epizódja: katonaköpenyét megosztja a hóban didergő koldussal. Éjjel álmában ezt a köpenyt Krisztus vállán látja meg. – „Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” (Mt 25, 40)

Nem a körülmények látszólagos kedvező vagy kedvezőtlen volta határozza meg életünk tartalmát. Isten elég hatalmas és szabad arra, hogy bármilyen helyzetből elvezessen a teljesebb életre, ha magunk is készek vagyunk rá.

Márton a belső egyházi harcok miatt remeteségbe vonul. Később Tours közelében remetetársaival együtt kolostort alapít. Innen szólítják elő és választják meg 371-ben Tours püspökévé. Továbbra is szegénységben, egyszerűségben él, hogy hívei között békét teremtsen, és a hit tisztaságáért küzdjön.

Ma is zarándokúton vagyunk, s nem mindegy, hogyan vállaljuk a ránk bízott feladatot. Van mit tanulnunk és kérnünk a kárpátaljai egyház védőszentjétől.

Papp Tihamér OFM