Köszönet a tagságnak

A KMKSZ Ungvári Járási Középszintű Szervezetének közgyűlése

2002. március 15., 01:00 , 61. szám

A KMKSZ Ungvári Járási Középszintű Szervezete szombaton tartotta soros tisztújító közgyűlését Szürtén, melyen a harminc alapszervezet több mint tízezer tagját 101 küldött képviselte. A közgyűlésen jelen volt Kovács Miklós, a szövetség elnöke, parlamenti képviselő, Orosz Ildikó, a KMPSZ és a KMTF elnöke, Palkó László, a Pacobo Kft. igazgatója, megyei képviselő.

Soós Kálmán elnöki beszámolójában mindenekelőtt megköszönte az alapszervezeti elnökök áldozatos munkáját, azt, hogy a nehéz körülmények ellenére is képesek voltak összetartani, szervezni a tagságot és elvégezni a rájuk bízott feladatokat.

– Az elmúlt időszakban a tagságot nemcsak a nehéz gazdasági-társadalmi helyzet tette próbára, de az utóbbi hónapok kiéleződött politikai kurzusai is, lásd a státustörvény végrehajtása körüli viták, a helyi szavazóbizottságok felállításának bonyodalmai stb. Fontos, előremutató eredménynek tartom, hogy a szövetség által felvállalt kérdésekben mégis rendre helyt tudtunk állni. Ezt bizonyítja, hogy a középszintű szervezet az elmúlt ciklusban nemcsak taglétszámában növekedett, de szervezettségét tekintve is fejlődött, erősödött. Megvonva az alapszervezeti közgyűléseken tapasztaltak mérlegét, úgy látom, hogy a kárpátaljai magyarság az utóbbi évek fásultsága, reményvesztettsége után ismét érdeklődéssel fordul a közügyek felé, és újult lendülettel keresi azokat a közösségi túlélési stratégiákat, melyek a hosszú távú megmaradást szolgálják.

Kovács Miklós elnök, értékelve a választásokra való felkészülés menetét, elmondta, a munka lassan a végéhez közeledik, és a kampány jellegében előreláthatóan már nem várható lényegi változás.

– A 2002-es kampány hangulata lényegesen különbözik a négy évvel korábbitól. A konkurencia ez alkalommal sokkal nagyobb szerepet szán a hatalmi tényezőknek és túlnyomórészt negatív kampányt folytat, ami részben kiszámíthatatlanná teszi a folyamat következő lépéseit. A mi feladatunk tehát ugyanolyan nyugodtan és higgadtan végezni a dolgunkat, ahogyan elkezdtük. Továbbra is igyekezzünk elsősorban észérvekkel hatni a józan gondolkodású emberekre és őrizkedni a negatív megnyilvánulásoktól, sárdobálós vitáktól. Az elmérgesedő vádaskodás ugyanis szintén egyfajta taktika, melynek eredményeként az egyszerű emberek úgymond elveszítik a fonalat és egy idő után már nem tudják megkülönböztetni, ki kicsoda és mit képvisel.

Hozzászólásában Palkó László rámutatott, a választásoknak helyi szinten is van jövőt formáló tétje, mégpedig az önkormányzatok megerősítése és a közigazgatástól való függetlenedés, ami a gazdasági-társadalmi továbblépés előfeltétele.

A vita során egyebek közt szó esett a választási bizottságok munkájáról, a magyar többségű választókerületen kívül eső magyar települések kérdéséről, valamint a kedvezménytörvény kapcsán a pedagógus- és diákkártyák igényléséről.

Végül a közgyűlés megválasztotta a középszintű szervezet vezetőségét: elnök – Soós Kálmán, alelnökök – Halász József és Palotai Gyula. A járási szervezet etikai bizottságának tagjai a következő ciklusban Orosz Kálmán, Balogh Alice, Tótin Mária, az ellenőrző bizottság tagjai pedig Palkó Katalin, Hidi László és Braun László lesznek.

P. Zs.