„Erősebb a baltánál a fa”

A magyar szó ünnepe a Latorca völgyében

2002. május 17., 02:00 , 70. szám
A szolyvai szavalók egy csoportja

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség rendezvényeinek sorában mindig különös figyelmet kapnak a szórványban élő magyar gyerekekkel kapcsolatos események: a vasárnapi iskolák, táborok, szavalóversenyek. Idén május 11-én gyűltek öszsze a szolyvai református óvoda épületében a bilkei, polenai és szolyvai gyerekek, pedagógusok és szülők, hogy ünnepeljenek, s egy kicsit számot is adjanak a magyar nyelv tanulásában elért eredményeikről.

A zsűri tagjai elszoruló szívvel hallgatták a 45, a magyart csak fakultációban tanuló versenyző szavalatát. Ha megtörve is a magyar nyelv természetes ritmusát, dallamát, olykor-olykor nehezen ejtve ki egy-egy szót, de magyarul mondták ezek az ukrán környezetben felnövő, ukrán iskolában tanuló gyerekek a legszebb szavainkat: Isten, haza, szabadság, édesanya, hóvirág… S bár úgy érezték, valamennyi szavaló az elérhető legmagasabb pontszámot érdemli, mivel verseny volt, hát helyezések is születtek. Csoportok szerint a legjobbak: Mészáros Okszána (Bilke), Smanykó Irén (Polena), Molják Eugénia, Sepa János, Turjanica Angéla (Szolyva).

A közönség soraiban a felkészítő tanárokon kívül ott voltak a szülők és nagyszülők, akik felismerték, hogy legszebb, őseinktől kapott hagyományunk édes anyanyelvünk, a magyar nyelv. A házigazdák és vendégek – a KMPSZ, a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, valamint a református egyház külügyi osztályának képviselői – látva, hallgatva a lelkes gyerekeket, joggal érezhették: „…erősebb a baltánál a fa / s a vérző csonkból virradó tavaszra / új erdő sarjad győzedelmesen.” (Wass Albert)

pm.