Itthon akarnak tanulni, tanítani

Munkácsi Humán Pedagógiai Kollégium

2002. november 8., 01:00 , 95. szám

A pedagógusi bér nevetséges, a mun­­kakörül­mé­nyek sem éppen ideálisak, a munkácsi pedagógusképzőben, hivatalos nevén a Humán Pedagógiai Kollégiumban mégis évről évre túljelentkezés van. Vajon minek köszönhető e nagy érdeklődés? És miért idehaza tanulnak inkább, mint külföl­dön? Miben lett más maga az intézmény azáltal, hogy változott a besorolása? Ezekről a témákról beszélgettünk Kótun Jolán magyar szakos tanárnővel, az idei elsősök osztályfőnökével.

– A tanítóképző tavasz óta másodfokú akkreditációval rendelkezik, így a megnevezése Humán Pedagógiai Kollégium, a végzős diákok diplomájába pedig az a beírás kerül, hogy a diploma tulajdonosa felsőfokú előkészítővel rendelkezik – tájékoztat Kótun Jolán. – A végzősök vagy a Kárpátaljai Magyar Tanár­képző Főiskolán, vagy az ivano-fran­kovszki Pedagógiai Főiskolán folytathatják tanulmányaikat. A magyar tagozatról inkább a magyar főiskolát választják, mivel ott anyanyel­vükön tanulhatnak, de vannak olyanok is, akik a másik főiskolával próbálkoznak.

– Jelent ez valamilyen változást a tanrendben?

– A tanárok szempontjából szinte semmit – ugyanazzal a módszerrel ugyanazt a tananyagot kell átvennünk a diákokkal. A tanuló részéről viszont több önállóságot követel, a konzultációkon saját maga választhatja ki, hogy mely tantárgyból vagy témából kíván többet elsajátítani. Ami már csak azért is szükséges, mert néhány szakkönyvből sajnos hiány van. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség segítségével a negyedikesek már több éve a kötelező szakmai gyakorlat nyolc hetéből egyet Bak­ta­ló­ránt­házán tölthetnek. Ez jó alkalom arra, hogy megismerkedjenek az anyaországi oktatási módszerekkel.

– Milyenek az idei elsősök?

– Annak ellenére, hogy sokan Magyarországon tanulnak tovább, nálunk továbbra is túljelentkezés van. A jelenlegi tanévet 30 elsős kezdte el, pedig eredetileg csak 25 tanuló felvételét terveztük. Nyugodtan mondhatom tehát, hogy még most is népszerű oktatási intézményünk. Diákjaink nagy része Munkácsról, a Beregszászi és Nagy­szőlősi járásból kerül ki. Sajnos az Ungvári járásból egyre kevesebb a jelentkező.

– Minek köszönhető ez a népszerűség?

– Először is annak, hogy itt nincs tandíj, s az sem mellékes, hogy itthon tanulhatnak. Diák­jaink többsége szeretne itthon maradni, és tudatában vannak annak is, hogy még mindig könnyebb nálunk magas színvonalú tudást és képesítést szerezni, mint külföldön. Ez már önmagában is elegendő indok lenne, arról nem is szólva, hogy aki idehaza szeretne dolgozni, annak szüksége van az ukrán nyelv ismeretére is, amire nálunk szert tehet. Éppen ezért úgy vélem, továbbra is igény lesz még az intézményünkre, s remélem, sikerül itthon tartani a diákjainkat.

– Érkeznek visszajelzések arról, hogy a végzős diákok hol, hogyan helyezkednek el?

– Van egy erre a célra rendszeresített űrlap, amelyet végzőseinknek a munkahelyükön kell hitelesíteniük és visszaküldeni hozzánk. A visszajelzések is azt igazolják, hogy a többség idehaza próbál elhelyezkedni, és az ilyen jelzések adnak erőt ahhoz, hogy minden nehézség ellenére kitartsunk és folytassuk munkánkat.

Váradi Natália