Népességcsökkenés, elvándorlás

Nemzetközi demográfiai konferencia Ungváron

2003. január 31., 01:00 , 107. szám

Az ukrajnai etnikai arányváltozásokról, a Kárpátalján élő népesség, ezen belül a magyarság társadalomstatisztikai helyzetének változásairól értekeztek a magyarországi és kárpátaljai intézmények képviselői, politikusok és szakértők azon a nemzetközi tanácskozáson, amelyre múlt pénteken Ungváron, a Bródy András Művelődési Központban került sor a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége és a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (Anyanyelvi Konferencia) szervezésében.

Németh János, a Határon Túli Magyarok Hivatalának főosztályvezetője a magyarság szülőföl­dön maradását elősegítő anyaországi kormányprogramokról szól­va a státustörvénnyel kapcsolatban hangsúlyozta, az új kormány olyan törvényváltozatot szeretne kidolgozni, mely Magyarország EU-csatlakozása után is megőrizhető, és biztosítja a magyar kisebbségek kulturális, oktatási és nyelvi támogatásának lehetőségét. Dupka György, a MÉKK elnöke az ukrajnai nemzetiségek, ezen belül a kárpátaljai magyarság demográfiai jellemzőiről tartott előadást. Szakács Zoltán, Magyarország ungvári főkonzulja óvatosságra intett az első pillantásra kedvező statisztikai adatok kapcsán, emlékeztetve, hogy évről évre nő a magyarországi letelepedési és munkavállalási engedélyért folyamodó kárpátaljai magyarok száma.

A rendezvényen Po­mo­gáts Béla, az Anyanyelvi Konferencia elnöke, az Illyés Közalapítvány kijelölt elnöke köszöntötte az Anyanyelvi Konferencia idei kárpátaljai kitüntetettjeit, akik a helyi magyarság nemzeti önazonosságának megőrzéséért folytatott munkájukért vehettek át oklevelet. Elismerésben részesült Héder János, Mészáros Domonkos, Kőszeghy Ele­mér, Horváthné Somogyi Ilona, Dup­­káné Kövy Edit, Lizanec Péter, Ivaskovics József, Vareha Valéria és Biki Ottó.

Nagy