Pomogáts Béla: Legkorábban februárban láthat munkához az Illyés Közalapítvány

Aktuális interjú

2003. január 31., 01:00 , 107. szám

Kárpátaljai látogatása alkalmával Pomogáts Bélát, az Illyés Közalapítvány kijelölt elnökét a magyarság támogatására hivatott közalapítvány új kuratóriumának összetételéről, hivatalba lépésének várható időpontjáról, valamint az oktatási-nevelési támogatások folyósításának menetéről kérdeztük.

– Az Illyés Közalapítvány új kuratóriumának törvényi bejegyeztetése ilyen-olyan okokból immár ötödik hónapja várat magára, ami véleményem szerint sokat ártott mind a határon túli magyarságnak és intézményeinek, mind a Közalapítvány hitelének. Érdemi munkát egyelőre nem tudunk végezni, mivel a kuratórium jelenleg nem hozhat döntéseket, nem írhatja ki a 2003-as pályázatokat, nem állíthatja fel az új alkuratóriumokat stb. A testület hivatalba lépése reményeim szerint február közepére várható.

– Kikből áll az új kuratórium, illetve mikorra várható az al­ku­ra­tóriumok átszervezése?

– A kuratórium felállításának keretei adottak: egy-egy fővel képviseltetik benne magukat a magyar parlamentben jelenlévő pártok és az érdekelt hivatalok (HTMH, az Oktatási és a Kulturális Minisztérium), a további négy helyet pedig pártoktól, illetve kormányzati hivataloktól független személyek töltik be. Jelen esetben Illyés Mária, Jászkúti László, Szarka László, valamint elnökként jómagam. Ami az alkuratóriumokat illeti, ezek mandátumát őszig szeretnénk meghosszabbítani, hogy mielőbb megkezdhessük a munkát, és az újabb bejegyzési tevékenység ne akadályozza azt. Az új alkuratóriumi listák a nyár folyamán kerülnek majd kialakításra, melyek alapján szeptemberben megalakulhatnak az új testületek.

– Mire számíthatnak az oktatási-nevelési támogatást igénylők?

– Tudomásom szerint a támogatási igény benyújtását követően, megfelelő igényjogosultság esetén automatikusan sor kerülhet a kifizetésre. A rendszer működését jelenleg a kuratórium döntési jogosulatlansága gátolja, de kijelenthetem, hogy amennyiben az új kuratórium hozzákezd törvényes jogainak gyakorlásához, napokon belül újraindulhat a megítélt támogatási összegek kifizetése.

Popovics Zsuzsanna