Drága lesz a szántás-vetés

Drága az üzemanyag és az alkatrész

2003. április 4., 02:00 , 116. szám

Idén a hosszan tartó tél miatt késéssel indulnak a tavaszi mezőgazdasági munkálatok, ráadásul az ősziek egy részét is újra kell vetni.

A magántermelőknek idén mélyen a zsebükbe kell nyúlni, ha kellő alapossággal elő szeretnék ké­szí­teni a földet a vetéshez. Jelenleg néhány kivételtől eltekintve csak a tavalyi árakból indulhatunk ki, azaz azoknál ala­csonyabbak semmiképpen sem lesznek a mun­kadíjak, ugyanakkor emelkednek az üzemanyagárak is.

Igen jelentős különbségek mutatkoznak a megyén belül is. Míg például Nagydobronyban egy hektárnyi területet értesüléseink szerint 150 hrivnyáért szántanak fel, ugyanennyiért tárcsáznak, illetve 50 hrivnyáért vetnek be, Ungvár közvetlen közelében már akár az adott összeg dupláját is kifizethetjük ugyanezért.

Hasonló az árfekvés a Munkácsi járásban is. A beregszászi járási Csonkapapiban viszonylag olcsón végzik el a tavaszi mun­kálatokat – hektáronként 100-ért a szántást, 45 hrivnyáért pedig a vetést, Bótrágyon ugyanakkor 140–150 hrivnyáért vállalják a szántást, illetve a tárcsázást.

Viszonylag nagy az áringadozás a Nagyszőlősi járásban is. Míg Tiszaújhelyen 150 hriv­nyáért vál­lal­­ják egy hektárnyi terület meg­munkálását és 80 hriv­nyáért a bevetését, Nevetlenfaluban 80–100, Verbőcön pedig 120 hriv­nyá­ba kerül a szántás, illetve a tárcsázás; Nagyszőlős közvetlen közelében viszont esetenként 200–220 hriv­nyát is elkérhetnek egy hektárnyi terület megmunkálásáért.

Ami a vetőmagot illeti, arról általában megyeszerte a tulajdonos igyekszik gondoskodni a múlt évi termésből, s ritkaságnak számít a vetőmagvásárlás.

Traktorokból falvainkban ma már akad bőven, igaz, javarészük már rég megérett a nyugdíjazásra. Arányaiban a legtöbb gép Nagy­dobronyban van magánkézen, kb. 120 darab. Ekkora gépállomány­nyal a lakosság számához viszo­nyítva egyetlen más település sem büszkélkedhet. Több településen is meghaladja ugyanakkor a trak­torok száma a 20-at–30-at, s gyakorlatilag minden faluban van legalább két-három erőgép, tehát általában nem jelent megoldhatatlan gondot a föld megművelése.

Szinte általános gond ugyanakkor, hogy kevés a traktorhoz csatlakoztatható munkagép, pl. tárcsa, vetőgép stb., s igencsak sokba kerül a gépek karbantartása is. Egy traktor idény előtti nagy­javítása például akár 3–4 ezer hrivnyát is felemészthet, ami azután óhatatlanul tükröződik a bérleti díjakon is.

Kárpátalján ta­valy 38,1 ezer hektáron vetettek őszieket, s elő­zetes becslések szerint a fagy­ká­rok következtében mintegy két­ezer hektárnyi terü­letet kell újra­vetni.

Baráth József