Biztosítsunk – de hogyan? (1.)

Segíts magadon…a biztosító is megsegít

2004. április 23., 10:00 , 171. szám

Kárpátalján jelenleg közel harminc különböző biztosítótársaság működik, Ukrajna-szerte több mint kétszáz. Európa nyugati országaiban a lakosság és a jogi személyek 95%-a rendelkezik valamilyen biztosítással. Ukrajnában az országos átlagmutató 5-7%, ezen belül Kárpátalján valamivel magasabb – 8-10%. Olvasóink kérésére az alábbiakban a biztosításra vonatkozó legfontosabb tudnivalókról adunk tájékoztatást.

A biztosítás szerződés a biztosító és az ügyfél között, melyben a biztosító meghatározott díj fejében vállalja, hogy a biztosítást kötő javára bizonyos összeget kifizet abban az esetben, ha a biztosított kárt szenved a szerződésben feltüntetett események véletlen bekövetkezte miatt.

Ukrajnában kötelező és önkéntes biztosítás egyaránt van, ezen belül pedig több tucat biztosítási forma létezik. A statisztikák szerint egyelőre a kötelező biztosításnak sem mindig teszünk eleget. Példa erre a kutyatulajdonosok kötelező felelősségbiztosítása arra az esetre, ha kutyájuk valakinek kárt okoz. Az általunk megkérdezett biztosító az elmúlt évben Kárpátalján egyetlen ilyen biztosítást sem kötött, míg Kijevben már meglehetősen népszerű ez a biztosítási forma.

Jelenleg 34 fajta kötelező biztosítást jegyeznek, köztük személyi felelősségbiztosítást közlekedési balesetek esetére; személybiztosítást a helyi és önkéntes tűzoltóegységek tagjaira; személyi felelősségbiztosítást a fegyverviselőknek stb.

Az önkéntes biztosítások fajtái: véletlen balesetek elleni biztosítás, betegség esetére vonatkozó egészségbiztosítás, CASCO gépjármű-biztosítás, mezőgazdasági rizikók elleni biztosítás, pereskedési kiadások elleni biztosítás, szakmai felelősségbiztosítás stb.

Miért hasznos a biztosítás? "Egyetlen példa. Ukrajnában évente 40-45 ezer autóbalesetet regisztrálnak. Az ezzel járó anyagi kiadások a baleset okozóját terhelik, a személyi gépjármű-biztosítás ellenben segít abban, hogy ezek a kiadások a biztosítást kötő számára minimálisra csökkenjenek. A közlekedési baleset során megrongálódott gépkocsi javítása nagy anyagi terhet jelent az egyénnek, míg a biztosító számára – amely nagyszámú gépkocsi után kap biztosítási díjat – nem jelent számottevő megterhelést" – mondja Szemen Szlovenka, az Etalon biztosítótársaság kárpátaljai főosztályának vezetője.

Mire köthető biztosítás? A biztosítás tárgya szerint lehet vagyon- és személybiztosítás (ide értve a jogi személyeket is), továbbá van még felelősségbiztosítás. A személybiztosítás körébe tartozik az élet- és balesetbiztosítás, az egészség-, a munkaképesség elvesztése esetére köthető biztosítás.

A vagyonbiztosítás vonatkozhat az ingó és ingatlan vagyontárgyak majdnem minden formájára: személyes ingóságokra, lakásra és egyéb ingatlanokra, bankbetétre, üvegablakra, mindennemű gépjárműre és szállítóeszközre, a fuvarozott küldeményekre stb.

A felelősségbiztosításra vonatkozó szerződések több területre is vonatkozhatnak. Ide tartozik a gépjárműfelelősség-biztosítás, a vállalkozói felelősség biztosítása, a szakmai felelősségbiztosítás.

Mennyi időre szól a biztosítás? Ukrajnában a biztosítók általában minden biztosítási forma esetén egy évre kötnek szerződést. A meghatározott időre szóló (egy év) biztosítás keretében a biztosított személy egyösszegű vagy rendszeresen fizetett díj ellenében az adott időre (egy évre) van biztosítva, s a közvetlen kártérítésen túl semmilyen többletjuttatást nem kap.

Hogyan fizetendő a biztosítási díj? Az egyéves biztosítási díj befizethető egy összegben vagy negyedéves, illetve havi lebontásban.

Hogyan válasszunk biztosítótársaságot? Célszerű minél több információval rendelkezni az adott cégről. Ismerni kell például a cég teljes nevét, bejegyzésének időpontját, jogi címét, illetve pénzfedezetének mértékét. Mindez rendszerint fel van tüntetve a cég reklámanyagaiban. A biztosítótársaságok internetes lajstromában érdemes meggyőződni arról, hogy egyáltalán létezik-e, működik-e az adott elnevezésű cég. Ukrajnában több mint kétszáz bejegyzett biztosítótársaság működik, Kárpátalján közel 30. Érdemes utánanézni, hogy a helyben reklámozott országos szintű biztosítótársaságnak van-e Kárpátalján régiós kirendeltsége.

A biztosítótársaságok csak államilag licenzált biztosítási tevékenységet folytathatnak. Valamennyi felkínált biztosítási szolgáltatáshoz tartozik egy licenziós szám pl.: AA 239751, AA 239819. Az engedélyek meghatározott ideig érvényesek. Az adott szolgáltatásra vonatkozó licencek lényegében teljesen megegyeznek, a biztosítótársaságok ebben nem különböznek.

Amennyiben nem vagyunk járatosak jogi kérdésekben, a biztosítási szerződést aláírás előtt mutassuk meg egy ügyvédnek vagy egy másik biztosítási szakembernek.

B. J.–P. Zs.