"Istenem, kezedbe ajánlom lelkemet"

Jubileumi kápolna-búcsú Kőrösmezőn

2004. május 21., 10:00 , 175. szám

A kőrösmezői római katolikus közösség tíz évvel ezelőtt építtette újjá és szenteltette Nepomuki Szent János tiszteletére azt a kápolnát, mely a múlt század első felében a nagyközség központjában állt, ám a II. világháború idején elpusztult. A kőkápolna 1994 óta búcsújáróhely.

Május 15-én, a hideg és borongós idő ellenére is sokan jöttek el a kápolnadomb előtti téren tartott ünnepi szentmisére, melyet Snep Román helyi plébános, valamint Juhász János sátai (Magyarország) plébános atya mutatott be. János atya korábban több éven keresztül szolgált ezen a vidéken, és az ünnepnapokon továbbra is rendszeresen felkeresi a kőrösmezői, terebesfehérpataki, rahói, gyertyánligeti katolikus közösségeket.

"Tíz esztendővel ezelőtt ezzel a kápolnával együtt kezdtük lelkünkben megújítani azt a szándékot, hogy Nepomuki Szent János életpéldájának útmutatásával rátaláljunk azon dolgokra, melyekért a mi földi életünkben is érdemes áldozatot vállalni. Nepomuki Szent János szembeszállt az akkori hatalom leghatalmasabb képviselőjével, IV. Vencel királlyal, és földi élete árán is megvédte a királyné által rábízott gyónási titkot. Azzal a fohásszal fejezte be életét, hogy Isten kezébe ajánlotta elvégzett szolgálatát. Merítsünk erőt az ő példájából, és mi is ajánljuk fel életünket az Úristen szolgálatára. Ekkor megérthetjük, hogy az evangéliumhoz és Jézus Krisztushoz való hűség minden áldozatot megér az ember életében."

A szentáldozást követően a jelenlévők könnyes szemmel énekelték a pápai és a magyar himnuszt.

-lia-