Szívélyes légkörű sikertelenség

Határon túli magyar vezetőkkel találkozott Gyurcsány Ferenc

2005. szeptember 9., 10:00 , 243. szám

A végcél a kettős állampolgárság, de addig is meg lehet állapodni közös javaslatokban – Gyurcsány Ferenc magyar miniszterelnök és az általa meghívott határon túli magyar vezetők hétfőn a Parlamentben tárgyaltak.

Az alapkérdésben egyetértettünk – mondta a miniszterelnök a találkozó után. Ez a közös gondolat pedig az volt, hogy a nemzeti együvé tartozás közös bázisáról kell kiindulni. Olyan megoldásokat kell keresni, amelyekben meg tud egyezni a tíz-tizenöt milliós magyarság. Gyurcsány Ferenc szerint a kettős állampolgárságról tartott népszavazás nyomán világossá vált, hogy az anyaországi magyarok jelentős része erről másként gondolkodik, mint a határon túliak.

A tárgyaló felek megállapodtak három pontban. Bele kell foglalni az alkotmányba a Magyar Köztársaság felelősségét a határain kívül élő magyarság iránt, mert az is a magyar nemzet része. Azok a határon kívül élő magyarok, akik magyar állampolgárok leszármazottai, kapjanak speciális magyar személyi igazolványt, amellyel adott esetben külföldre is lehet utazni. Az országgyűlés hozzon létre egy olyan állandó bizottságot, mely a határon túli magyarok ügyeivel foglalkozik.

A határon túli magyarok ugyanakkor továbbra is ragaszkodnak a kettős állampolgársághoz és a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) mielőbbi összehívásához. Markó Béla, az RMDSZ elnöke elmondta, hogy vannak közös pontok, de a végcél a kettős állampolgárság, amiben továbbra is világos és éles a nézetkülönbség. Egyben megköszönte Magyarország önzetlen segítségét az erdélyi árvizek után.

Kasza József, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is ragaszkodik a kettős állampolgársághoz, és minden erre irányuló lépést, legyen az bármilyen apró is, jónak tart. Kasza József hozzátette: nem utazási könnyítés céljából van szükségük a magyar állampolgárságra, hanem a szellemi kötődés, a biztonságérzet miatt.

Bugár Béla, a szlovákiai Magyar Koalíció Pártjának elnöke egyetért az alkotmánymódosítással, de a kettős állampolgárság ügyét a kormányfőtől eltérően ítéli meg.

A megbeszélés légköre kötetlen, helyenként humoros volt, azonban a legélesebb kérdésekben, amilyen például a kettős állampolgárság vagy a Máért összehívása, a magyar kormányzat és a határon túli magyar szervezetek álláspontjai nemigen közeledtek egymáshoz – mondta el lapunknak Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke, aki a kárpátaljai magyarságot képviselte a tanácskozáson. "A miniszterelnök úr nem próbált valamiféle hurráoptimizmust közvetíteni az általa javasolt görög típusú, felturbózott magyar igazolvány-szerű személyi okmánnyal kapcsolatban, nyilván belátja, hogy még ez a kettős állampolgársághoz képest igen enyhe variáns is nagyon komoly ellenállásra számíthat az európai uniós hatalmi központok részéről" – tette hozzá.

A KMKSZ elnöke ugyanakkor megelégedéssel konstatálta, hogy a határon túli magyar vezetők között teljes egyetértés mutatkozott a tekintetben, hogy nem hátrálnak ki a kettős állampolgárság mögül, továbbá, hogy ragaszkodnak a Máért mielőbbi összehívásához. "Bár e két kérdés tekintetében a határon túli magyar vezetők véleménye szöges ellentétben állt a miniszterelnök úréval, értékelem, hogy a találkozó hangneme mindvégig nyílt és egyenes volt. Gyurcsány Ferenc nem köntörfalazott, a kettős állampolgárság kérdését illetően világosan megmondta, hogy mivel azt nem támogatja a magyar parlament kétharmada, így jelenleg nem aktuális, legjobb volna ejteni. Ami pedig a Máértet illeti, kifejtette, hogy amennyiben nem bizonyos benne, hogy sikerül valamiféle megállapodásra jutni egy ilyen tanácskozás végén, akkor egyszerűen nem fogja összehívni a testületet" – fogalmazott a politikus.

Kovács Miklós a találkozón kitért a KMKSZ és a magyar kormányzat viszonyának kérdésére is. "Elmondtam, hogy megítélésünk szerint a kormány részéről paradigmaváltásra volna szükség, hagyjanak fel végre a KMKSZ-szel szemben a mai napig alkalmazott úgynevezett bedarálós taktikával. E taktika legutóbbi jellemző példája az volt, ahogyan mindenféle előzetes konzultáció nélkül, gyakorlatilag a kárpátaljai magyarság feje felett egy UMDSZ-es funkcionáriust neveztek ki a Szülőföld Alap kuratóriumába Kárpátalja képviseletében. Számunkra természetesen elfogadhatatlan ez a fajta politizálás" – mondta végezetül a KMKSZ elnöke.

A találkozót kommentálták a magyarországi pártok is. Mint elhangzott, a Fidesz inkább a kormány propaganda-rendezvényének tekinti a budapesti értekezletet, mert azon nem született konkrét döntés vagy érdemi megállapodás. Balla Mihály képviselő szerint bebizonyosodott az is, hogy a kormány nem helyettesítheti különböző ötletekkel a kettős állampolgárságot.

A demokrata fórum üdvözölte az alkotmánymódosításra és a parlamenti bizottság felállítására tett miniszterelnöki javaslatot, de a speciális magyar személyi igazolvány kérdésében további konzultációkat szorgalmazott.

(radio.hu/Kárpátalja)