Szakszervezeti tiltakozás Ungváron

Július 1-jétől újabb áremelés

2006. június 30., 10:00 , 285. szám

A Nemzeti Energetikai Szabályozó Bizottság a májusi 25%-os áremelés után július 1-jétől 85%-kal növeli a lakosságnak szolgáltatott földgáz árát: köbméterenként 22-ről 40,7 kopijkára a gázórával rendelkezők, és 24-ről 44,4 kopijkára az órával nem rendelkezők esetében. A villamos energia szintén 25%-kal drágult május 1-jétől (a város lakosság számára kilowattonként 15,6-ról 19,5, a falvakban lakók esetében 14,4-ről 18 kopijkára). A villanyáram-szolgáltatás díjszabását szeptember 1-jétől újabb 25%-kal emelik.

Ukrajnában, úgy tűnik, még hosszú éveket kell várni a valódi szakmai érdekvédelem kialakulásáig, mert a szovjet rendszerből fennmaradt szakszervezetek még nem váltak valódi demokratikus, embertömegeket mozgósítani képes érdekképviseletekké. A kommunista rendszerben a szakszervezetek vezetőit a párt- és a vállalatvezetés javaslatára választották meg a megfelelően "megagitált" munkások, s ez máig sem sokat változott. Erről tanúskodik, hogy a kárpátaljai munkavállalói érdekképviseletek nem tudtak igazán tömegeket mozgatni, még az olyan húsba vágó probléma orvoslása érdekében sem, mint az energiahordozók árának drasztikus emelése.

Június 21-én országszerte tüntetéseket szervezett az Ukrajnai Szakszervezetek Föderációja (USZF), melyeken a földgáz és a villamos energia árának növelése ellen tiltakoztak. A szakszervezetek több százezres tüntetésekre számítottak a nagyobb városokban, ám csupán 1-5 ezer ember vett részt az akcióban. Ungváron is csak félezren gyűltek össze, és ez az alacsony részvételi arány azt jelenti, hogy az "utód"-szakszervezetek iránti bizalom igen csekély.

Az ungvári tiltakozó megmozdulás főszónoka Ivan Korol, a Szakszervezetek Megyei Tanácsának elnöke volt, aki elítélte az eddig végrehajtott és a július 1-jétől életbe lépő, valamint az év végéig tervezett további áremeléseket, mert a dolgozók 26%-ának fizetése alacsonyabb a minimálbérnél, mely jelenleg 475 hrivnya. Az energiahordozók árának növekedése az alapvető élelmiszerek és a szolgáltatások árának növekedéséhez vezet majd. A Megyei Zenei-Drámai Színház előtti téren összesereglett tüntetők és az ágazati szakszervezetek képviselői moratórium bevezetését követelték a gáz és a villanyáram árának növelésére. Az USZF kilátásba helyezte, hogy ha ez nem történik meg, megbénítják a parlament és a kormány munkáját. Július 27-én valóban az utcára vonult Kijevben közel tízezer ember, ami a főváros viszonylatában nem nevezhető túl népes tömegnek.

Baráth József