"Az igaz ember hitből él"

Bérmálás Nagyszőlősön

2006. július 7., 10:00 , 286. szám

Múlt vasárnap Nagyszőlősön a zsúfolásig megtelt római katolikus templomban 14 fiatalt bérmált meg Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke.

Az ünnepre választott evangéliumi részt Weinrauch Márió ferences atya, a nagyszőlősi egyházközség lelkipásztora olvasta fel Szent János könyvéből, majd név szerint szólítva bemutatta a bérmálkozókat Majnek püspöknek. "A fiatalok számára a bérmálás megerősítése mindannak, amit értelmükkel felfogtak s amit megtanultak, hogy képességük legyen aszerint élni a továbbiakban" - mondta szentbeszédében a püspök atya, majd Jézus tanítványainak életéről, a Szentlélek segítő erejéről szólt. Ezt követően a fiatalok ünnepélyesen megújították keresztségi fogadalmukat, majd Majnek püspök atya a keresztszülők jelenlétében megáldotta őket. "Mindig szeressétek az Urat. Legyetek alázatosak és legyen hitetek. Mert aki magát megalázza Isten előtt, felmagasztaltatik. Az igaz ember pedig hitből él" - hangzottak az útmutató szavak.

F. Zs.