Válasz az interpellációra

Megyei tanács

2006. július 7., 10:00 , 286. szám

Mint arról lapunk korábbi tudósításában olvashattak, a megyei tanács június 8-ai ülésszakán Kovács Miklós a KMKSZ - UMP frakcióvezetőjeként napirend előtt két kérdésben intézett interpellációt a testülethez: ungvári római katolikus egyházi ingatlanok visszaadása ügyében, illetve a kárpátaljai magyar iskolák számára kiadott tankönyvek finanszírozásának problémájával kapcsolatban. A kérdéseket a megyei állami adminisztrációhoz továbbították, melynek elnöke, Oleg Havasi június 27-én kelt leveleiben mindkét kérdésre reagált. Az ungvári római katolikus egyházközség által visszaigényelt, Volosin utca 11. és 13. szám alatti épületek szerepelnek a visszaszolgáltatandó ingatlanok listájában, átadásukat 2010-ig, illetve 2012-ig irányozták elő. Egyelőre gátolja a probléma megoldását, hogy a két épületben működő gyermek-zeneiskola, illetve zeneművészeti szakiskola számára nem tudnak másutt megfelelő helyiségeket biztosítani. A magyar tannyelvű iskolák számára kiadandó tankönyvek finanszírozásának megnyugtató megoldása érdekében a megyei adminisztráció levélben fordult Ukrajna oktatásügyi miniszteréhez, Sz. Nyikolajenkóhoz - olvasható Oleg Havasi válaszleveleiben.

m.