Búcsú Kulin Katalin szerkesztőtől

2006. október 20., 10:00 , 301. szám

Nagy veszteség érte a kárpátaljai magyarság szellemi életét és anyanyelvi oktatását. Döbbenetes hirtelenséggel távozott az élők sorából Kulin Katalin, az Ungvári Magyar Tankönyvszerkesztőség nyugalmazott, de élete végéig alkotó vezető szerkesztője.

Halálának híre volt kollégái számára annál megrázóbb, hogy alig egy hete tett pontot az általa készített iskolai irodalomtankönyv kéziratának végére. Ebből az alkalomból járt utoljára a szerkesztőségben. Elmondta, hogy a több hónapi megfeszített munka után "engedélyez" magának néhány nap pihenőt, elutazik Magyarországon élő barátaihoz, de már ott elkezdi készíteni egy újabb tankönyv kéziratának vázlatát. Sajnos ez a terve örökre meghiúsult.

Kulin Katalin közel negyven évvel ezelőtt a Kárpáti Kiadóból került át az Ungvári Magyar Tankönyvszerkesztőségbe a magyarirodalom- és magyarnyelv-könyvek szerkesztőjeként, ám ő maga is írt, oroszból, ukránból ültetett át magyarra és szerkesztett fordításos tankönyveket, tanterveket. Kárpátaljai magyarok nemzedékei nőttek fel azokon a tankönyveken, amelyek az ő keze nyomát viselték magukon. Híres volt pontosságáról, szerkesztői és nyelvi igényességéről, hatalmas tárgyi tudásáról, a kortárs és a klasszikus magyar irodalomban szerzett jártasságáról. Mindez megmutatkozott a munkájában is.

Kulin Katalin a szovjet korszakban, azaz a bezártság idején, majd a váltás éveiben nagyon sokat tett azért, hogy az anyaországi követelményeknek és az ottani szintnek megfelelő legyen a magyar irodalom és az anyanyelv oktatása a kárpátaljai magyar iskolákban. Azért fáradozott, hogy a kárpátaljai magyar oktatás ne legyen provinciális. Az általa írt és szerkesztett tankönyvekből a felnövekvő nemzedékek teljes áttekintést kaptak a magyar irodalom egészéről.

Töretlen alkotóerejére jellemző volt, hogy már hatvanhét éves is elmúlt, amikor alig két éve nyugdíjazták. Ám azóta is folyamatosan teljesített szerzői-szerkesztői megbízatásokat. Az utóbbi években iszonyatosan felgyorsult munkatempó ellenére mindig pontosan betartotta a határidőket a minőségi követelmények teljesítése mellett.

Több évtizeden átívelő alkotói tevékenységével élete utolsó napjáig a kárpátaljai magyarság megmaradását szolgálta.

Emlékét örökre megőrzik volt kollégái.

Az Ungvári Magyar Tankönyvszerkesztőség munkatársai