Búcsú Nevetlenfaluban

A Szent Kereszt felmagasztalása

2007. szeptember 21., 10:00 , 349. szám

Szeptember 14-én a Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére tartottak búcsút a nagyszőlősi járási Nevetlenfaluban.

A búcsúra szép számmal érkeztek római és görög katolikus zarándokok a környező településekről is. A Szűcs Viktor batári görög katolikus parochus vezette zarándokok gyalogosan, keresztekkel a kezükben, énekelve vonultak Nevetlenfaluba, ahol a templom előtt Lengyel Donát helyi római katolikus plébániai kormányzó fogadta őket a hívekkel. Az ünnepi szentmisén részt vett még Weinrauch Márió nagyszőlősi plébániai kormányzó és Nádor Albert szőlősi ferences atya.

Az ünnepre szánt szentlecke Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből hangzott fel, majd Weinrauch Márió atya Szent János könyvéből olvasott fel evangéliumi részt. Szentbeszédet Nádor Albert atya mondott, aki a keresztre feszítés történetének kezdeteiről, Jézus kereszthaláláról, áldozatáról beszélt. Mint mondta, ezt a büntetési formát a perzsa hadseregben alkalmazták elrettentésül, hogy a katonák ne szegjék meg esküjüket. Abban az időben ez a legkegyetlenebb büntetésnek, halálos ítéletnek számított... "Jézust erre a büntetésre, erre a kínhalálra ítélték. Amikor ostorozás közben vonult a Golgotára, többen gúnyolódtak rajta: "Szabadítsd meg magad, ha tudod." Egészen biztosan meg tudta volna magát szabadítani, de nem tette, mert meg kellett váltania bennünket eme borzalmas kínhalál árán. Vállalta a keresztre feszítésnek a szenvedéseit, borzalmait, mert ezt volt a küldetése. Éppen ennek az óriási áldozatvállalásnak a tükrében mutatkozik meg igazán Jézus Krisztus, Isten fia küldetésének nagysága a bűnös emberiség megmentéséért" -mondta Albert atya. A búcsú körmenettel ért véget, majd a közeli parókia épületében a nevetleniek agapén vendégelték meg a zarándokokat.

F. Zs.