Ez történt 2007-ben

2007. december 28., 09:00 , 363. szám

Január 21-én a beregszászi református templomban beiktatták és felszentelték a Kárpátaljai Református Egyházkerület új vezetőit és zsinatát. A gyülekezetek presbitériumai a korábbi lelkészi főjegyzőt, Zán Fábián Sándort választották püspökké, a korábbi világi főjegyzőt, Nagy Bélát pedig főgondnokká.

Január 25-én a Magyar Köztársaság Ungvári Főkonzulátusán Sólyom László köztársasági elnök nevében Sziklavári Vilmos főkonzul a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével tüntette ki Bucsella Józsefet, Milován Sándort és Varga Jánost következetes kiállásukért az 1956-os forradalom és szabadságharc eszméi mellett.

Február 19-én Kárpátalján vizsgálódott Nesztor Sufrics, a rendkívüli helyzetek minisztériumának vezetője. A megbeszélések főtémája a hírhedt toxikus hulladék, a premix további sorsa volt. Sajnos a tárgyalások után csak Sufrics távozott, a premix maradt.

Február 23-án – a régi idők szokásait bemutató új hagyományt teremtettek Mezőgecsében, ahol ezen a napon megrendezték az első böllérversenyt.

Március 2-4. között a szórványvidéken oktatók számára rendezett háromnapos konferenciát Beregszászban a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség. A rendezvényen egyaránt rész vettek az intézményes oktatásban és a vasárnapi iskolákban tevékenykedő pedagógusok Kőrösmezőtől kezdve Huszton át egészen Szolyváig és a nagybakosi vasárnapi iskoláig.

Március 14-én magas magyar állami kitüntetéseket adott át neves kárpátaljai közéleti személyiségeknek Bársony András, a Magyar Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott kijevi nagykövete. Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyházkerület világi főjegyzője a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét, Magyar László képzőművész a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet, Benkő György képzőművész és Gromova Natália pedagógus pedig a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztet vehette át.

Április 17-re virradóra ismét meggyalázták a beregszászi magyar emlékjeleket. Fekete festékkel fújták le, fekete keresztekkel, firkákkal csúfították el Petőfi Sándor, Illyés Gyula és Szent István szobrát, s ugyancsak tönkretették a város központjában álló épületeken elhelyezett Móricz-, Kazinczy-, Kölcsey-, Esze Tamás-, Mikes-, Rákóczi-, Bethlen-, Móra-, Lehoczky- és Petőfi-emléktáblákat.

Május 11-én megnyílt a Mezőkaszony–Barabás határátkelő az ukrán–magyar határon, melyen a magyar oldalon 2006-ban megkezdett átépítési munkálatok miatt szünetelt a forgalom.

Ugyanezen a napon újabb tíz teremmel bővült a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, miután átadták rendeltetésének a Kossuth téri épület második szintjének egy újabb, igényesen felújított szármyát.

Május 20. kettős ünnep volt a huszti református gyülekezet életében: felszentelték öt éven át restaurált templomukat, valamint a templomkertben felavatták gróf Rhédey Ferenc erdélyi fejedelem és Huszti Lovász Sámuel máramarosi püspök emlékoszlopát.

Június 5-én két fegyveres rabló tört rá a Brokbizneszbank ungvári Szabadság sugárúti fiókjára. A támadók mintegy 27 ezer hrivnyával, 1000 dollárral és 300 euróval távoztak a helyszínről.

Június 20-án elzárták a főutat és a vasúti pályát is blokkolták egy rövid időre Aknaszlatinán a nagyközségben működő országos és megyei allergológiai kórház betegei. Az elégedetlenség oka a regionális bányafelügyelet azon döntése volt, amellyel az emberi életeket féltve megtiltották a betegek leereszkedését is a 9. számú sóbányában, ahol az alsóbb szinteket a szivattyúk meghibásodása miatt elöntötte a betörő víz.

Július 14-én hagyományos diplomaátadó ünnepséggel ért véget a tanév a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, melynek helyszíne idén is Beregszász református temploma volt. Többféle képzési formában összesen 155 fiatal kapott tudását elismerő különböző szintű oklevelet.

Július 29-én Munkácson találkozott Viktor Juscsenko államfő és Gyurcsány Ferenc magyar miniszterelnök. A találkozó csúcspontját a munkácsi várban magyarországi múzeumok és Pákh Imre Amerikában élő helyi származású műgyűjtő jóvoltából megrendezett nagyszabású Munkácsy-kiállítás ünnepélyes megnyitása jelentette.

Augusztus 11-én a KMKSZ választmánya beregszászi ülésén döntött arról, hogy a Mi Ukrajnánk–Népi Önvédelem választási tömörülést támogatja a szeptember 30-i előrehozott parlamenti választásokon.

Augusztus 19-én a verbőci polgármesteri hivatal és a KMKSZ helyi alapszervezetének közös szervezésében leleplezték Verbőc neves szülötte, Werbőczy István nádor emléktáblával díszített emlékoszlopát.

Augusztus 20-án a hagyományokhoz híven Aknaszlatinán tartotta Szent István-napi központi megemlékezését a KMKSZ.

Szeptember 25-én Caramel és Bartók Eszter, valamint sok-sok jobb sorsra érdemes kárpátaljai gyermek adott nagysikerű jótékonysági koncertet a beregszászi Amfiteátrumban a tehetséges gyermekek megsegítésére a Magyar Református Szeretetszolgálat égisze alatt.

Szeptember 30-án előrehozott parlamenti választásokat tartottak Ukrajnában. Kárpátalján a legtöbb szavazatot a Mi Ukrajnánk–Népi Önvédelem választási tömörülés és a Julija Timosenko Tömb szerezte meg, a leköszönő kormány vezető ereje, a Régiók Pártja a harmadik helyen végzett. A magyarlakta vidékeken is a KMKSZ által támogatott NU–NSZ szerezte meg a szavazatok túlnyomó többségét (22365), míg az UMDSZ által támogatott Ukrán Szocialista Párt, mely összesítésben be sem jutott a törvényhozásba, 9413 szavazatot tudhatott magáénak.

Október 6-án báró Perényi Zsigmond nagyszőlősi szobránál emlékezett Kárpátalja magyarsága az aradi vértanúkra a KMKSZ szervezésében. Az esemény ünnepi szónoka Navracsics Tibor, a Fidesz–MPP országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője volt, aki beszédében a magyar nemzet egységének fontosságát hangsúlyozta.

Október 23-án Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola nagytermében méltatta Kárpátalja magyarsága az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 51. évfordulóját a KMKSZ szervezésében.

Október 30-án Beregszászban ünnepi istentisztelettel egybekötött jubileumi zsinati ülésen emlékezett a Kárpátaljai Református Egyházkerület Zsinata az 1552-ben összehívott első és második beregszászi zsinatra, amelyek a történelmi Magyarországon az első helvét irányú zsinatok közé tartoztak.

November 10-11-én a szeptemberi parlamenti választások mérlegének megvonása, illetve a helyi magyarságot érintő legégetőbb problémák szerepeltek a KMKSZ hagyományos őszi konferenciájának napirendjén. A szövetség alapszervezeti elnökeinek idei tanácskozására az ungvári járási Antalócon került sor.

November 13-15. között a beregszászi főiskola és a KMKSZ közös szervezésében Kovács Vilmos Emléknapokra került sor a Gáton született neves kárpátaljai költő születésének 80. és halálának 30. évfordulója alkalmából.

November 17-től konzulátusi szintre emelték a Magyar Köztársaság Ungvári Főkonzulátusának Beregszászi Ügyfélszolgálati Irodáját. A konzulátus vezetésére Csengeri János vezető konzul kapott megbízást.

November 18-án Kárpátalja-szerte megemlékeztünk az 1944 őszén sztálini lágerekbe hurcolt sok ezer magyar és német férfiról.

November 29-én a Kárpátaljai Megyei Tanács úgy határozott, hogy a beregszászi városi és járási tanácsok határozatai, valamint a nagymuzsalyi helyi referendum elutasító végeredménye ellenére engedélyezi a próbafúrásokat a nagymuzsalyi aranylelőhely területén a kijevi székhelyű Szvit Kft.-nek.

December 18-án Ungváron Göncz Kinga magyar külügyminiszter személyesen adta át az Ukrajnával szeptemberben aláírt új kishatárforgalmi egyezmény alapján kiállított első engedélyeket.

Ugyanezen a napon nyílt meg a megyeszékhelyen a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságának hagyományos évzáró kiállítása. A Kárpátaljai Megyei Néprajzi Múzeumban húsz helyi alkotó több mint félszáz alkotását tekinthették meg az érdeklődők.

szcs