Vízum és kishatárátlépő

Olvasóink kérdezték

2008. február 1., 09:00 , 368. szám
Dr. Nagy Attila vezető konzul

Már több mint egy hónapja adnak ki kishatárátlépőket és schengeni vízumokat Magyarország ukrajnai konzulátusain, de az új rendszerrel kapcsoltban még mindig sok kérdés merül fel. Olvasóink kérdéseit dr. Nagy Attilának, a Magyar Köztársaság Ungvári Főkonzulátusa vezető konzuljának továbbítottuk.

- Kik kaphatnak kishatárátlépőt?

- A kétoldalú egyezmény meghatároz egy településlistát az ukrán és a magyar oldalon egyaránt. Kárpátalján ez 382 települést érint. Akik itt laknak legalább három éve, azok kérelmezhetik a kishatárátlépőt, és a magyarországi listán szereplő településekre utazhatnak be vele. Minimum egy évre, maximum 5 évre lehet kiadni a kishatárforgalmi engedélyt, tehát csak olyan útlevélbe tudunk tenni kishatárátlépőt, amelynek érvényessége meghaladja az egy évet. A kérelmezőnek ki kell töltenie egy kérdőívet, amely a honlapunkról, illetve itt nálunk is beszerezhető. Kell rá ragasztani egy hat hónapnál nem régebbi színes fényképet, ezenkívül az igénylőnek magával kell hoznia a személyi igazolványát (vnutresnij paszport), melyet bemutat, valamint szükséges a fénymásolat a fényképes és a lakcímet igazoló oldalakról. Amennyiben a személyi igazolványból nem derül ki egyértelműen, hogy a kérvényező három éve a listán szereplő településen él, akkor kizárólag a megyei OVIR által kiadott igazolást fogadjuk csak el, a helyi tanácsoknál kiállított okiratokat nem.

Alapesetben a kishatárátlépőért 20 eurót kell fizetni. De a nyugdíjasok, a fogyatékkal élők, a 18 év alatti gyermekek, továbbá a 21 év alatti eltartott gyermekek - ami azt jelenti, hogy valaki18-21 év közötti és egyetemi vagy főiskolai hallgató - ingyenesen kaphatnak kishatárátlépőt. Viszont nekik is okiratokkal kell igazolniuk(ebben az esetben is eredeti, plusz másolat), hogy jogosultak a kedvezményre: nyugdíjaskönyvvel, tanulói jogviszonyt igazoló dokumentummal, fogyatékosságot igazoló okmánynyal. Az elbírálási határidő 30 nap, de a gyakorlat az, hogy 10 napon belül kiadjuk a kishatárátlépőt.

- Mennyi időre kaphatunk schengeni vízumot?

- Vízumot adhatunk egy napra és öt évre is. Az, hogy mennyi ideig érvényes schengeni vízumot adunk ki, kizárólag attól függ, hogy mi a beutazás célja, és milyen dokumentumokkal tudja igazolni a beutazás és tartózkodás feltételeit a vízumkérelmező. Nemzeti hatáskörben kiadott C-típusú vízumot már nem adhatunk ki, az gyakorlatilag megszűnt.

- Milyen igazolásokra van szüksége annak, aki családtagját, rokonát szeretné Magyarországon meglátogatni?

- Itt különbséget kell tenni a családi kapcsolat ápolását szolgáló és a látogató vízum között. Családi kapcsolatról kizárólag a szülő, a gyermek, a házastárs, a nagyszülő, az unoka, valamint az örökbefogadott és mostohagyermek esetében beszélünk, ebben az esetben elfogadunk egy aláírás-hitelesítéssel ellátott meghívólevelet, plusz igazolni kell a rokonsági fokot születési anyakönyvi kivonatok bemutatásával. Amennyiben látogatói céllal igényel valaki vízumot, tehát távolabbi rokon, ismerős, barát hív meg valakit, akkor teljes közjegyzői befogadó nyilatkozatot, vagy a közjegyző által tartalmilag hitelesített meghívólevelet fogadunk el. A legjobb a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által kiállított meghívólevél, aminek tudtommal 4 000 forint az illetéke. Ezenkívül a magyarországi meghívó félnek mellékelnie kell a személyi igazolványa és a lakcímbejelentő kártyájának hitelesített másolatát. Amennyiben tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező, Magyarországon élő ukrán állampolgár a meghívó fél, akkor ezen említett engedélyek hitelesített másolatát kell csatolnia a személyi igazolvány helyett.

A vízumkérelmezőnek továbbá mellékelnie kell az állandó jövedelmét igazoló okiratot. Egy nyugdíjas esetében elegendő a nyugdíjaskönyv, a vállalkozóknak magukkal kell hozniuk a vállalkozás bejegyzési határozatának ukrajnai közjegyzővel hitelesített másolatát. Aki vállalatnál vagy egy gyárban dolgozik, annak mellékelnie kell a hat hónapra visszamenő jövedelemigazolását. Akinek nincs rendszeres jövedelme, de van bankszámlája, elfogadjuk a bankszámlakivonatát is. Tehát ebben az esetben széles a skála, de a beutazás anyagi feltételeinek a meglétét mindenképpen igazolni kell.

Ugyancsak schengeni előírás, hogy minden vízumigénylőnek kell balesetbiztosítást kötnie a schengeni területen tartózkodás teljes időszakára. A biztosítás kockázatfedezete 30 000 eurós kell hogy legyen, mi a nagyobb, országos biztosítótársaságokat ajánljuk.

Badó Zsolt