Hálaadó istentisztelet Visken

2008. december 12., 09:00 , 413. szám

A református közösség számára fontos esemény volt a 2008. december 7-én megtartott hálaadó istentisztelet. Volt miért hálát adni, hiszen az elmúlt évben, években sok minden történt az egyház életében: felújították az orgonát, az ősi padokat, sor került a tetőhéjazat javítására, festésére, gombátlanították a templom belső terét, helyi vállalkozók és a hívek támogatásával kialakították a vízelvezető rendszert, lefestették és -meszelték a templom belső terét.

Jenei Károly lelkipásztor szavai szerint a gyülekezet a Debreceni Hittudományi Egyetem jelmondata szerint "Imádkozva és dolgozva" tette a dolgát. A lelkipásztor köszönetet mondott elsősorban a gyülekezetnek, a presbitériumnak, akik a mintegy ezer munkanapból több mint hatszázat "kalákában" végeztek el. Megköszönte úgyszintén a Szülőföld Alap és a Teleki Alapítvány támogatását. "Azért vagyunk együtt, mert Isten kegyelméből együtt tettük a dolgunkat. Adjunk hálát és dicsőítsük Istent" - mondta a tiszteletes úr.

A hálaadó istentisztelet nyitányaként gyönyörködhettünk Jőrös Andrea gyönyörű zsoltárénekeiben. Ezután elhangzott Szép Ernő Imádság, illetve Képes Géza A 42. zsoltár című verse Lator Enikő és Elek Nikoletta előadásában.

A hálaadó istentiszteletet a KRE püspöke, Zán Fábián Sándor tartotta az Ézsaiás 40,3-5., illetve a Lukács 3,2-6. versei alapján. Többek között ezeket mondotta: "Készítsétek az Úr útját, mert bizony eljön. Járható út kell felénk és felé. Kétféle út van: fizikai és lelki... Ma hálát adunk az út készítéséért ebben a közösségben. A közösség ma hálát ad azért, hogy fizikailag mindent megtett, hogy a lelkünk is rendben legyen. Az Istenhez vezető útnak egyenesnek kell lennie... Az úton haladó embernek a Jézussal való találkozás meghatározó kell legyen. Ismerni akar engem. Nem elég mondani, hogy Uram, Uram. Sokkal többről van itt szó: a megdicsőült Krisztussal kell itt találkozni."

Seres János Máramaros-Ugocsa Esperese az Apostolok cselekedete 4/30-31. verse alapján köszöntötte a jelenlevőket. "Advent időszakában készüljünk a találkozásra az Úrral; várjuk, figyeljünk Rá és vegyük észre a csodákat, lépjünk be a szoros kapun gyülekezetünk tagjaival."

Józan Lajos a huszti református egyház nevében elmondta: "Összefonódott az 5 koronaváros élete... Mindnyájan utazó emberek vagyunk, az úton együtt kell mennünk." A Szentírásra utalva (Apostolok cselekedetei 27/20-24.) kifejtette "A templom - hajó. A hajónak meg kell maradni. A lelkeknek is meg kell maradni."

Czirók Béla Nagyszőlős lelkésze a 133. zsoltárt idézve azt kívánja, hogy az ősellenség állította falak omoljanak le, "hiányzik az embermeleg, a szívek melege. Meghidegültek az emberek, atomjaira hullott a közösség. Ebből a betegségből gyógyuljunk ki" - kívánja a tiszteletes úr.

Jenei Károly zárszava után a Himnuszt énekelte a gyülekezet, majd a 481. énekünkkel zárult a hálaadó istentisztelet. "Vigy közelebb a testvérhez, népedet tedd eggyé!" - zengte a gyülekezet.

E bensőséges ünnepünket megtisztelte még jelenlétével Bacskai József, a beregszászi konzulátus főkonzulja, Szajkó Károly, Visk nagyközség polgármestere és Salánk presbitériumának küldöttsége Kész Ferenc egyházmegyei tanácsbíró vezetésével.

A hálaadó istentisztelet szeretetvendégséggel zárult.

Sari József