Nagyszőlősi templombúcsú

2009. május 29., 10:00 , 437. szám

Templombúcsúját tartotta május 21-én, csütörtökön a nagyszőlősi római katolikus egyházközség a Jézus mennybemeneteléről elnevezett templomában, melyen részt vett Majnek Antal, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke is.

Az ünnepi szentmisét a zsúfolásig megtelt templomban Majnek püspök és Lengyel Donát nagyszőlősi ferences plébános mutatta be. Szentbeszédében a püspök atya Jézusnak a húsvét vasárnapját követő negyvenedik napon történt mennybemeneteléről szólt. "Az Úr Jézus feltámadása után még negyven napig együtt volt tanítványaival. Beszélt hozzájuk, amikor hirtelen felemelkedett, majd felhő takarta el szemük elől... Az apostolok, akik jelen voltak ennél az eseménynél, vegyes érzelmekkel távoztak. Egyrészt bánatosak voltak, hogy a Mester elhagyta őket, másrészt viszont vigasztalta őket Jézusnak azon ígérete, mely szerint tíz nap múlva elküldi rájuk megígért Szentlelkét" - mondta a püspök. Elhangzott, hogy ekkor látták Jézust emberi szemmel utoljára, s legközelebb csupán dicsőséges második eljövetelekor láthatják ismét. A püspök úr ugyanakkor kiemelte, hogy bár Jézust nem láthatjuk, de mégis mindannyiunk életében jelen van.

A búcsúi szentmise a templom körüli Oltáriszentségi körmenettel zárult.

Az ünnepségen a nagyszőlősi híveken kívül nagy számban vettek részt zarándokok a Szőlősi járás közeli és távoli településeiről egyaránt, akiket a helyi egyházközség tagjai szerény agapén láttak vendégül. fzs