A földterület rendeltetésének meghatározásáról

Jó tudni!

2010. január 15., 09:00 , 470. szám

Lapunk előző számában rövid ismertetést közöltünk a január 1-jétől hatályos jogszabályi változásokról. Többek között beszámoltunk arról, hogy életbe lépett a földtulajdonjog rendezésének egyszerűsítésére vonatkozó jogszabály. Ezzel kapcsolatban számos olvasónk felkapta a fejét arra a félmondatra, amely szerint "a tulajdonos mostantól a hivatalokkal való egyeztetés nélkül megváltoztathatja a birtokolt földterület rendeltetését: például házat építhet a kiskertjében". Miután cikkünket inkább figyelemfelkeltőnek, semmint értékelő írásnak szántuk, olvasóink pedig jelezték, kíváncsiak volnának a részletekre is, érdemes visszatérni a szóban forgó változáshoz.

Az államfő által tavaly novemberben aláírt módosítás a Földkódex 20. cikkelyét kiegészíti egy ötödik résszel, amely kimondja, hogy "A földrészlegek használatának fajtáit a földek bizonyos kategóriáin belül (a mezőgazdasági és védelmi rendeltetésű földek kivételével) annak tulajdonosa vagy felhasználója határozza meg, az ezen kategóriába tartozó földek felhasználására vonatkozó törvények által meghatározott keretek között, a városépítési és földrendezési dokumentáció figyelembevételével.

A mezőgazdasági rendeltetésű földrészlegeket tulajdonosaik és felhasználóik kizárólag a bizonyos felhasználási fajtájú földrészlegek hasznosítására vonatkozó követelmények keretein belül használhatják, amelyeket a jelen Törvénykönyv 31., 33-37. paragrafusai határoznak meg.

A védelmi rendeltetésű földekhez tartozó földrészlegek használata kizárólag Ukrajnának A védelmi rendeltetésű földek használatáról törvényének megfelelően történik."

Ily módon az év elejétől életbe lépő jogszabály-módosítás vélhetően többek között azt lenne hivatott elérni, hogy lehetőség szerint a hivatalok kiiktatásával - s így a bürokrácia csökkentésével - a földtulajdonosokra és -használókra bízza a földterületek rendeltetésének meghatározását a vonatkozó jogszabályok adta keretek között.

szcs