Beregszász: A RIT tárlata a főiskolán

2010. január 29., 09:00 , 472. szám

A Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társasága (RIT) tavalyi évzáró kiállításának anyagából nyílt tárlat múlt csütörtökön Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán a magyar kultúra napja alkalmából.

A Rákóczi-főiskola Gross Arnold kiállítótermében Benkő György, Kulin Ágnes, Kopriva Attila, Erfán Ferenc, Réti János, Veres Ágota, Kolozsvári László, Tóth Róbert és Riskó György festményeit, Matl Péter grafikáit, Hidi Endre és ifj. Hidi Endre kerámiáit, valamint Szocska László kisplasztikáit tekintheti meg a művészetkedvelő közönség.

Az ünnepélyes megnyitó alkalmából összegyűlt művészeket és művészetkedvelőket dr. Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola elnöke köszöntötte, örömének adva hangot, hogy a főiskola befogadhatta a kiállítást, s azt így az ungváriak után a beregszászi és Beregszász környéki közönség is láthatja. Ugyanis, mint rámutatott, a kultúra fontos szegmense az emberi életnek, s addig él, míg része hétköznapjainknak, amíg úgy érezhetjük, hogy nap mint nap a saját kultúránkon belül mozgunk, s ez élvezetet nyújt.

A RIT tagjai otthon érzik magukat a beregszászi főiskolán, amely rendszeresen helyt ad tagjaik egyéni tárlatainak és csoportos bemutatkozásaiknak is, méltatta az oktatási intézmény kultúratámogató törekvéseit beszédében Riskó György, a művésztársaság alelnöke. Köszönetet mondva a lehetőségért, hogy rendszeresen bemutathatják alkotásaikat az oktatási intézményben, a szónok reményét fejezte ki, hogy ez által hozzájárulhatnak a főiskola hallgatóinak művészeti neveléséhez is. Az alelnök emlékeztetett, hogy a RIT idén decemberben ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját, azaz Kárpátalja egyik legrégibb magyar művészeti és érdekvédelmi szervezetéről van szó, amely a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetséggel karöltve igyekezett tenni a helyi magyarság megmaradásáért.

Dr. Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökének helyettese a Révész Imre Társaság megalakulásának körülményeire emlékezve rámutatott: a társaságot azért hozták létre alapító tagjai, mert szükségét érezték egy olyan közösségnek, amely azokat a képzőművészeket egyesítené, akik magyar szemmel nézik, s próbálják ábrázolni a világnak azt a szegletét, amelyet Kárpátaljának nevezünk. Erre korábban nem volt mód, a magyar alkotók nehezebben tudtak érvényesülni, emlékeztetett a KMKSZ alelnöke, kevés lehetőség kínálkozott azok számára, akik a hegyek mellett az alföldi tájakat is láttatni próbálták, vagy a magyar múltból, a magyar népművészetből igyekeztek beemelni elemeket alkotásaikba. Brenzovics László a RIT majd húszéves működésének eredményeit méltatva megemlékezett a társaságot, s egyben a kárpátaljai magyarságot ért veszteségekről is: az évek során a Révész Imre Társaság több alapító tagja is távozott az élők sorából, köztük Tóth Lajos, a RIT első elnöke, Szemán "Öcsi" Ferenc, Veres

Péter, Jankovics Mária. "Örvendetes ugyanakkor, hogy az idősebb generáció mellett a RIT-ben megjelentek a fiatalok, akik szintén fontosnak tartják, hogy tagjai legyenek ennek a közösségnek" – hangsúlyozta a szónok. "Mindez annak a bizonyítéka, hogy a kárpátaljai magyar közösségben továbbra is megvan az élni akarás, ami nem csak a napi túlélésben nyilvánul meg, de azoknak a művészeknek a megbecsülésében is, akik helyettünk is látnak, s próbálják ábrázolni a tájat, az itt élő embereket, s azokat a gondolatokat, amelyek mindnyájunkat foglalkoztatnak" – mondta végezetül Brenzovics László.

A kiállított alkotásokat Benkő György, a RIT tagja, a Rákóczi-főiskola tanára értékelte és mutatta be a közönségnek. Rögtönzött tárlatvezetése során elégedetten szólt a fejlődésről, amelyről a kiállítók bemutatott munkái tanúskodnak, s élvezettel boncolgatta azokat a meglepetéseket, amelyekkel egyik-másik alkotás szolgált a számára.

Pohárköszöntőjében dr. Csernicskó István, a Rákóczi-főiskola rektorhelyettese emlékeztetett, hogy a magyar kultúra napját nemzeti imádságunk, a Himnusz születésének dátumához kapcsoljuk. Mint rámutatott, a Himnusz nem csupán egy vers a "Magyar nép zivataros századaiból", hanem sokkal több annál, amiként a RIT művészeinek kiállítása is több egyszerű művészeti élménynél. "Az idén 20 éves Révész Imre Társaság mostani tárlata annak is egyik fontos bizonyítéka, hogy mi, Kárpátalján élő magyarok itthon vagyunk ebben a régióban, gazdagítjuk sokrétű, sokszínű kultúránkkal e régió kulturális életét" – hangsúlyozta.

Oldandó a megnyitón elhangzó beszédek töménységét Bartók Erika és Nagy Nikolett óvodapedagógia szakos főiskolai hallgatók magyar népdalokat és egyházi énekeket adtak elő.

A kiállítás február 19-ig tekinthető meg.

szcs