Idén sem lesznek alsó tagozatos tankönyvek?

2010. február 5., 09:00 , 473. szám

A múlt év végén nagyon sok szó esett a kárpátaljai és magyarországi sajtóban az ukrajnai magyar iskolák tankönyvellátásának problémáiról, miután novemberben nyilvánosságra került, hogy az ukrán oktatási minisztérium nem kívánja megrendelni az anyanyelvű tankönyveket a nemzetiségi iskolák 10. osztálya számára. A tiltakozások és a magyar diplomácia fellépése nyomán a tanügyi tárca illetékesei megígérték, hogy mégis biztosítják a kárpátaljai magyar iskolák említett osztályainak fordításos tankönyvekkel való ellátását. A kérdéskör szóba került az ukrán oktatási miniszter-helyettes és a KMKSZ vezetőinek keddi tárgyalásán is.

Arról, hogy történt-e érdemi előrelépés a tankönyvek ügyében, Varga Bélát, a lembergi Szvit Tankönyvkiadó ungvári magyar szerkesztőségének vezetőjét kérdeztük.

- A korábbi években rendszerint már az első hónapokban folytak az egyeztetések a kiadó és az oktatási minisztérium között a hiányzó tankönyvek pótlásáról, a régiek újrakiadásáról. Jelenleg teljes a csend a tankönyvekkel kapcsolatban, jóllehet az idén közel 30-féle tankönyvet kellene kiadni, illetve újra kiadni a magyar elemi iskolák 1-4. osztályai számára, mert az elmúlt három évben mindössze az ábécéskönyv jelent meg. Az anyanyelvi tárgyakból - magyar nyelv és olvasás - pedig egyáltalán nem jelentek meg tankönyvek.

- Valóban, az egyik minisztériumi illetékes tavaly novemberben azt nyilatkozta lapunknak, hogy az idei évben megjelentetik az alsó tagozatos osztályok összes, újrakiadásra szoruló és hiányzó tankönyvét. Jelezte-e a tárca a kiadónak ez irányú tervét?

- Kiadónkat a minisztérium eddig egyáltalán nem tájékoztatta ebbéli szándékáról, pedig alapos tervezést, egyeztetést igénylő óriási munkáról van szó. Mi több, a tárca illetékesei január közepén nem hivatalos formában közölték, hogy idén se számítsunk egyetlen alsó tagozatos magyar nyelvű tankönyv megjelentetésére sem, nem is szólva a 7. és a 9. osztályokból kimaradt hét tankönyv pótlásáról.

- Mi a helyzet a 10. osztály fordításos tankönyveivel? Tudjuk, hogy Ivan Vakarcsuk oktatási miniszter írásos garanciát adott ezekkel kapcsolatban Balázs Péter magyar külügyminiszternek múlt év végi kijevi látogatása során.

- A tizedikes ukrán nyelvű tankönyvek kéziratpályázata ezekben a hetekben zárul le, s csak ezt követően jelölik ki a magyar iskolák számára lefordítandó könyveket, ha hinni lehet az ígéreteknek. Viszont azt, hogy milyen tárgyakból és hány tankönyvet jelentet meg a minisztérium magyarul, véglegesen csak július végén, augusztus elején tudhatjuk meg, amikor a kiadók elektronikus változatban megkapják fordításra az eredeti ukrán könyvek kész szövegét.

- Várhatók-e valamilyen változások a tankönyvek kiadása terén, hiszen folytatódik az iskolai oktatás reformja?

- Igen jelentős változások lesznek a tankönyvkiadás kapcsán, mivel a következő tanévben induló 10. osztályban elkezdődik a középiskola három oktatási szint szerinti szakosítása (profilizációja), s nagyrészt a tankönyvek is ennek megfelelően készülnek, azaz egy-egy tárgyból akár háromféle tankönyv is megjelenhet a magyar iskolák számára.

- Kifejtené ezt bővebben?

- Az oktatási minisztérium által a 10. osztály számára kiírt tankönyvkézirat-pályázatból tudható, hogy például fizikából, ukrán és idegen nyelvből a három oktatási szint számára három-három, azaz összesen kilencféle könyv jelenik majd meg az ukrán iskolák számára. A többi tantárgyból hat-hat, illetve a közgazdaságtanból, ökológiából és filozófiából csak három-három tankönyv kiadását tervezi a tárca. A magyar és a többi nemzetiségi iskola számára a minisztérium mostanáig tantárgyanként csak egy könyvet jelölt ki a három közül fordításra. Arra vonatkozóan az oktatási tárca még nem tájékoztatta sem a kiadókat, sem a kisebbségi szervezeteket, hogy a szakosítás követelményeinek megfelelően hány könyvet fordíttat le tantárgyanként a nemzetiségi iskolák 10. osztályai számára.

-figyelő-