A szülői jogokról

2010. július 16., 10:00 , 496. szám

"Arra lennék kíváncsi, a törvények szerint miért fosztható meg valaki a szülői jogaitól?"

- A házastársak, a szülők és a gyermekek, az örökbefogadók és az örökbe fogadottak, a gyermek apja és anyja közötti, annak nevelését és eltartását érintő családi, személyes nem vagyoni és vagyoni viszonyokat Ukrajna Családi Kódexe szabályozza. Az anya vagy az apa abban az esetben fosztható meg a bíróság által szülői jogaitól, amennyiben valamelyikük méltányolható indok nélkül nem vitte el gyermekét a szülészetről vagy más egészségügyi intézetből és hat hónapon át nem tanúsított irányában szülői gondoskodást; kitér gyermeknevelési kötelességeinek teljesítése elől; kegyetlenül bánik a gyermekkel; alkoholista vagy kábítószerfüggő; bármilyen módon kizsákmányolja a gyermeket; koldulásra vagy csavargásra kényszeríti; a gyermek ellen szándékosan elkövetett bűncselekményért ítélték el.

Az alkohollal vagy kábítószerrel való visszaélésért csak nagykorú szülők foszthatók meg szülői jogaiktól. A gyermek érdekében a szülői jogoktól való megfosztást kezdeményezheti a bíróságon benyújtandó keresetben a szülők egyike, a gyám, a pártfogó, az a személy, akinek a családjában a gyermek él, az az egészségügyi vagy oktatási intézmény, amelyben a gyermek tartózkodik, az illetékes gyámügyi és pártfogói szerv, az ügyész, valamint maga a gyermek is, amennyiben betöltötte a 14. életévét. Ha a bíróság a gyermekkel szemben elkövetett bűncselekmény jeleit állapítja meg a szülők cselekedeteiben, bűnügyi eljárást kezdeményez.

hk