Az okmányok hibáit a bíróság javíthatja

2010. október 8., 10:00 , 508. szám

"Kérem, mondják meg, mit tegyek, ha az állami közjegyző a jogalapot igazoló okmányok hibái miatt nem tudja nevemre írni az örökséget?"

- Forduljon az öröklési ügyet intéző közjegyzőhöz és kérje a hiba kijavítását a jogalapot igazoló okmányban. Elutasítás esetén a közjegyzőnek vagy a közjegyzői irodának írásban meg kell neveznie az okot, amiért nem áll módjában javítást eszközölni a szóban forgó okmányban. Ezután önnek jogában áll a polgári eljárási törvénykönyv (GPK) 256. paragrafusa 1. része 6. pontja alapján a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz fordulni, és kérvényezni annak megállapítását, hogy a jogalapot igazoló dokumentum arra a személyre vonatkozik, akinek a személyi igazolványában vagy születési bizonyítványában szereplő adatai nem egyeznek meg a dokumentumban feltüntetettekkel. A hasonló ügyek elbírálásának rendjét, valamint az e célból benyújtandó kérvénnyel szembeni követelményeket a GPK 256-259. paragrafusai szabályozzák. A 258. paragrafus értelmében a bírósághoz benyújtandó kérvényben fel kell tüntetni, hogy a kérvényező milyen tény megállapítását kéri és milyen célból; fel kell sorolnia az okokat, amelyek miatt lehetetlen helyreállítani vagy megszerezni a tényt igazoló okmányokat, a tényt alátámasztó bizonyítékokat. A kérvényhez csatolni szükséges a benne foglalt körülményeket igazoló bizonyítékokat, pontosabban azok másolatát, illetve be kell fizetni a 8 hrivnya 50 kopijkás állami illetéket és 30 hrivnyát az információs szolgáltatások díjaként.

hk