Célom, hogy Csap élhető város legyen

2010. október 29., 10:00 , 511. szám

A KMKSZ csapi polgármesterjelöltje Balogh Oszkár, aki a határváros szülötte, a helyi magyar középiskolában érettségizett, majd az Ungvári Zeneművészeti Szakközépiskolában és az Ungvári Állami Egyetem Fizika Karán tanult. 2005-ben az Ungvári Nemzeti Egyetem Közgazdász Karán szerzett könyvelői és könyvvizsgálói diplomát. Dolgozott a csapi magyar iskolában, a Pacobo Kft.-ben, 2000-2008 között annak főkönyvelőjeként, a "Terminál Kárpáti" közösvállalat könyvelőjeként. 2001-től magánvállalkozó, 2006-tól a "Kárpátiaszerviz" Kft. igazgatója.

A közéleti tevékenységből is kiveszi a részét Balogh Oszkár: a KMKSZ Csapi Alapszervezetének választmányi tagja, 2002-től a Csapi Városi Tanács képviselője, a költségvetési bizottság elnöke, a KMKSZ képviselőcsoportjának frakcióvezetője. A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségének alelnöke. Nős, két gyermek édesapja.

Balogh Oszkár négy jelöltből az egyetlen magyar párt által indított polgármesterjelölt Csapon, akit elképzeléseiről és terveiről kérdeztünk.

- A KMKSZ a korábbi választásokon nem indított polgármesterjelöltet Csapon. Van annak most esélye, hogy magyar polgármestert válasszanak ebben a ma már nem magyar többségű városkában?

- Csapon a KMKSZ az egyetlen működő magyar szervezet, ám a korábbi választásokon valóban nem indított polgármesterjelöltet. Most azonban, amikor a Szövetségre fontos feladatok hárulnak, úgy döntöttünk, megadjuk annak az esélyét, hogy KMKSZ-es polgármesterjelöltre is szavazhassanak a csapiak. Úgy érzem, igenis van esély arra, hogy Csapnak magyar polgármestere legyen, hisz városunk lakosságának 40%-a magyar nemzetiségű és ezen felül kb. 8%-a magyar anyanyelvű roma. Tehát amennyiben a magyar emberek elmennek október 31-én szavazni, a magyar pártra és jelöltjére szavaznak, akkor igenis van esélyünk arra, hogy magyar polgármestere legyen városunknak. De túl ezen, abban is bízom, hogy nem csak magyar nemzetiségű emberek fognak rám szavazni a választásokon.

- Ha polgármesterré választják, mit tekint majd a legfontosabb feladatának?

- Csap város problémáit szerintem minden helyi lakos jól ismeri. Én a négy polgármesterjelölt közül még kettőnek ismerem a programját, azok nagyjából megegyeznek az enyémmel. Amiben az enyém különbözik, az az, hogy jóval több forrásból szeretnék pénzt szerezni a szükséges fejlesztésekre és felújításokra. Vannak tapasztalataim a pályázatírás terén, amit jól lehetne Csap érdekében kamatoztatni. Ráadásul országunk meglehetősen sanyarú gazdasági helyzete miatt nagyon fontos feladat lenne a határokon átnyúló európai uniós pályázati lehetőségek kihasználása, amire jelentősebb példa nem volt eddig városunkban.

Nem szeretnék most részletekbe menő ígérgetésekbe bocsátkozni, hogy mit kell csinálnia Csap leendő polgármesterének. A kérdés inkább az, hogyan tud majd mindehhez forrásokat biztosítani, aki bizalmat kap október utolsó vasárnapján.

- Mik a legégetőbb problémák Csapon, amelyekre kampányuk során hangsúlyt fektettek?

- A legégetőbb ügy, hogy évek óta megoldatlan az ivóvízellátás problémája, aminek a megoldásához csak az utolsó lépést kellene végre megtenni, de a megoldásnak még nagyon komoly anyagi vonzata van, amit a városi tanács saját forrásból biztosan nem tud megoldani, ehhez támogatást kell kapjon a megyétől. Mindehhez elengedhetetlenül fontos lesz megyei képviselőink lobbitevékenysége. Sürgető feladat a szennyvízelvezető rendszer rendbehozatala és továbbépítése is, hisz nincsenek megfelelő átemelőszivattyúk, amelyek biztosítanák a zökkenőmentes működését ennek a rendszernek. Nincs megfelelő tisztítóberendezésünk sem. Ez például egy olyan kérdés, amelyben a határon átnyúló régiós együttműködésre lehetne támaszkodni. Ugyanis az Európai Unió jelentős összegeket költ minden évben hasonló beruházások támogatására. Fontos momentum, hogy 2011 első félévében a Fidesz vezette Magyarország lesz az EU soros elnöke, és mivel a magyar kormány régiókban gondolkodik, van rá esély, hogy erre a célra és hasonló fejlesztésekre is európai uniós forrásokat tudjunk megpályázni. Tekintettel a Fidesz és a KMKSZ hagyományosan jó kapcsolataira - ráadásul a határ túloldalán működő szomszédos önkormányzatok is fideszesek mostantól -, a határon átnyúló együttműködés szempontjából előnyös lenne, ha egy magyar és KMKSZ-es polgármestere lenne Csapnak, ez jelentősen elősegítené az együttműködést. Ez az ukrán szavazók számára is megfontolandó érv.

Fontos feladatnak tartom a közutak javítását is, amit ha okosabban gazdálkodna a város, helyi szinten is meg tudnánk oldani. Ha a jelenleg kihasználatlan pluszforrásokat erre fordítanánk, komoly előrelépést lehetne elérni ebben a kérdésben. Hasonló a helyzet a szemételszállítás és feldolgozás problémájával. Ezt jelenleg jelentős összegekkel dotálja a város, pedig a hulladékfeldolgozás Európában, azon belül a szomszédos országokban is, jó üzletnek számít.

Csap határ menti fekvéséből adódóan kiváltságos helyzetben van, s most a gazdasági válság végén el kell indítanunk egy munkahelyteremtést elősegítő programot. Új munkahelyek teremtése mellett a meglévőkön is emelni kellene a jövedelmeket.

Alapvető feladat a kultúra és az oktatás helyzetének a javítása is városunkban. Igaz, már most is ez a két terület viszi el a város költségvetésének legnagyobb részét, de még sok feladat vár ránk. Például rendelkezésünkre áll egy nagy, impozáns kultúrház, ahol mondhatni semmilyen munka nem folyik.

- A városban korábban arról lehetett hallani, hogy esetleg visszalép majd valamelyik konkurensének a javára. Valóban gondolkodott hasonlón?

- Nyomatékosítanám: senkinek a javára nem fogok visszalépni! Tőlem is kérdezték már ezt korábban, de hangsúlyozom, hogy erről szó sem lehet.

- A város UMDSZ-szervezetéről még soha semmit nem hallottam, nem tudom, ki lehet az elnöke. Ennek ellenére az oszlopokon mindenütt az MSZP-barát, baloldali szervezet plakátjait láttam. Most a választásokra rendezték soraikat?

- Az UMDSZ helyi alapszervezetéről én sem tudok többet, lehetséges, hogy van ilyen, de még nem hallottam róluk, nem tudom, ki lehet a vezetőjük. Mint említettem, városunkban csak egy magyar szervezet működik, az pedig a KMKSZ. Itt az UMDSZ nem indított polgármesterjelöltet sem, a megyei képviselői körzetek közül is csak az egyikben van jelöltjük. Az pedig a roma lakosság nagyobb részét magába foglaló 13. számú megyei körzet, ahol Komonyi Lajos ellen indították el az UMDSZ Szürtében élő alelnökét, Kőszeghy Elemért. A másik két megyei körzetben csak a két KMKSZ-es jelölt magyar: a 14. körzetben a feleségem, Balogh Lívia, aki a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke, a 15. körzetben pedig dr. Szabó Miklós belgyógyász szakorvos. Az UMDSZ városi tanácsi listája is meglepő, hisz Balogh Csaba újságíró mellett a további négy jelöltjük a csapi járási kórház munkatársa. Gyakorlatilag egyetlen kollektívából szervezett városi listát a magyar ellenszervezet. A KMKSZ tizennégy városi tanácsi körzetben indított jelöltet, ez nekik csak öt körzetben sikerült.

- Ön részt vesz a "KMKSZ" Jótékonysági Alapítvány munkájában is. Mondana erről is valamit?

- A magyarországi kapcsolattartási támogatás visszafizetését lebonyolító jótékonysági alapítvány főkönyvelője vagyok. Rövid idő alatt felállítottuk az irodahálózatunkat és megindultak a visszafizetések. Mi az elődeinktől eltérően úgy fogjuk működtetni ezeket az irodákat, hogy ne fordulhassanak elő visszaélések, mindenki a lehető legrövidebb időn belül kapja meg azt, ami neki jár. Lehetőségünk szerint igyekszünk minden kérelmet 10 munkanapon belül kifizetni, ami az eddigi 3-5 hónapos határidőkhöz képest jelentős minőségbeli eltérést jelent. Munkánkkal szeretnénk az emberek gondjain enyhíteni.

(További információk a csapi választásokról és a polgármesterjelöltről: www.baloghoszkar.com)

Badó Zsolt