Ha lassan dolgozik a földhivatal

2010. november 26., 09:00 , 515. szám

"Több mint egy éve már, hogy kérvényeztem a járási földhivatalban a telkünk privatizációját, s az igen tekintélyes összegű illetéket is befizettem, mindmáig azonban semmi sem történt. Amikor minap érdeklődni próbáltam az ügyem állásáról, azt a választ kaptam, hogy a dokumentumokat felküldték Ungvárra, ott akadhatott el valahol a dolog. Felelős-e valaki a lassú ügyintézésért? Mit tehetek, hogy felgyorsítsam az eljárást?"

- Amennyiben csak szóban érdeklődik, a járási földhivatal még hosszú ideig lerázhatja Önt azzal, hogy a dokumentumok Ungváron vannak, a földmérőknél vagy valahol másutt. Ezért az a legfontosabb, hogy írásban forduljon a hivatalhoz a problémájával. Levelében foglalja össze a tényeket, azaz írja meg, hogy mikor nyújtotta be a privatizációhoz szükséges dokumentumokat, mikor fizette be az eljárási illetéket, s kérje, hogy írásban adjanak választ Önnek arra vonatkozólag, mikor kaphatja kézhez végre a földtulajdont igazoló okmányt. A levél másodpéldányára, amely Önnél marad, a földhivatal munkatársának meg kell ejtenie a levél átvételét igazoló bejegyzést a dátum feltüntetésével. A földhivatalnak ezután egy hónapon belül válaszolnia kell az Ön levelére. Amennyiben mégsem érkezik válasz a hivataltól, Önnek jogában áll panasszal fordulni a megyei földhivatalhoz vagy az ügyészséghez, amely a törvények betartásával kapcsolatos általános felügyeletet gyakorolja.

hk