Jár-e a családfenntartó elvesztése utáni nyugdíj az iskolaváltó gyereknek?

2011. április 1., 10:00 , 533. szám

"Tizennyolc éves fiam nyugdíjban részesült a családfenntartó elvesztése miatt. Idén azonban a szakközépiskolából, ahol eddig tanult, technikumba iratkozott át, és a nyugdíjalap megtagadta a járandóság további folyósítását az iskola-váltás miatt. Jogos-e a nyugdíjalap eljárása?"

- A nyugdíjalap nem járt el törvényesen, amikor megtagadta a családfenntartó elvesztése okán a fiának megítélt járandóság folyósítását. Először is, A családfenntartó elvesztése esetekor kiszabandó nyugdíj megítélésének feltételei 36. paragrafusának értelmében a családfenntartó elvesztése miatti nyugdíjban azok a gyermekek részesülnek tanulmányaik befejezéséig, de legfeljebb 23. életévük betöltéséig, akik nappali tagozatos diákként tanulnak az általános és középfokú oktatási rendszer valamely általános vagy középiskolájában, továbbá szakképzési vagy felsőoktatási intézményben. Másodszor, amiatt sem tagadhatták meg a nyugdíj folyósítását a hivatalban, mert a fia oktatási intézményt váltott, mivel Ukrajna Törvénye A szakképzésről a 18. paragrafusban kimondja, hogy a technikum és a szakiskola a szakképzési oktatási intézmények ugyanazon típusához tartoznak.

hk