Legalább fél évre kössünk lakásbérleti szerződést

2011. december 16., 09:00 , 570. szám

„Fiatal házasok vagyunk, s elhatároztuk, hogy önálló, a szüleinktől független életet kezdünk, saját lakást bérlünk. Mit tehetünk annak érdekében, hogy a lakás bérbeadója ne zaklasson, ne törje ránk bármikor az ajtót? Az is érdekelne, tehetünk-e valamit az ellen, hogy kénye-kedve szerint emelje a lakbért, amikor csak eszébe jut?”

– Mindenekelőtt arra hívnám fel a figyelmet, hogy Ukrajna Polgári Törvénykönyve 811. paragrafusa értelmében a lakásbérleti szerződést írásba kell foglalni. A bérlő érdeke is, hogy ragaszkodjék az írásos formához, illetve, hogy alaposan fontolja meg, mit ír alá. Nem érdemes hinni a bérbe adónak, amikor arról próbálja meggyőzni önöket, hogy szóban már minden lényegesről megállapodtak, a többi pedig majd úgyis kialakul, szót értenek.

A saját békéjüket, nyugalmukat szolgálja, ha ragaszkodnak az írásos megállapodáshoz, amit mind a két fél aláírt. Hogy a vitás kérdések felmerülésekor legyen hivatkozási alapjuk, figyeljenek oda arra, hogy a szerződés minden részletre kiterjedően szabályozza viszonyukat a lakás bérbeadójával. Így például alaposan írják körül, milyen gyakorisággal, mikor keresheti fel a lakást a tulajdonos, hogy meggyőződjék annak állapotáról. Ezzel összefüggésben feltétlenül foglalják írásba, hogy a tulajdonos csak a bérlő jelenlétében léphet a lakásba. Adott esetben ugyancsak rögzítheti a szerződés, hogy nem emelkedhet a lakbér összege a megállapodás időtartama alatt. Ebből a megfontolásból célszerű legalább fél évre megkötni a szerződést. Érdemes betérni valamelyik ingatlanközvetítő ügynökséghez, s kérni tőlük egy szerződésmintát.

hk