Lakos Alapítvány pályázata

2012. március 9., 09:00 , 582. szám

A bécsi székhelyű Lakos Alapítvány kárpátaljai felsőoktatási intézményben tanuló magyar diákok részére szociális ösztöndíj pályázatot hirdet a 2011/2012-es tanév II. félévére

Az ösztöndíjra minden olyan diák pályázhat, aki

- magyar oktatási nyelvű középiskolát vagy líceumot/gimnáziumot végzett,

- nappali tagozaton tanul kárpátaljai főiskolán vagy egyetemen,

- nem tanul külföldi főiskolán, egyetemen nappali tagozaton,

- első diplomás képzésben vesz részt,

- a legutolsó szemeszter tanulmányi átlaga 3,5 fölött van

- szociálisan rászorul a támogatásra,

- aktívan részt vesz valamelyik kárpátaljai magyar – ifjúsági, diák, cserkész vagy vallásos – szervezet tevékenységében.

Előnyt jelenthet, ha

A pályázó korábban már részesült az alapítvány ösztöndíjában.

A pályázati űrlaphoz csatolni kell (mindent elektronikus formában):

- kitöltött pályázati űrlapot (letölthető, vagy az alapítvány email-címén lehet igényelni),

- önéletrajzot (nem asablon üzleti típusút, hanem egy személyesebb, a valós életet bemutatót max. 2 oldal terjedelemben),

- igazolást a tandíjról, annak összegéről illetve annak hiányáról,

- az oktatási intézménytől egy igazolást arról, hogy az intézményben tanul,

- a magyar szervezet vezetőjének nyilatkozatát a pályázó tagságáról, a szervezeten belüli tevékenységéről.

A pályázatokat a kért mellékletekkel a következő email-címre kérjük eljuttatni: lakos.karpatalja@gmail.com

A hiányos pályázatokat nem fogadjuk el!

Az ösztöndíj összege egy főre: 200 euró.

Támogatásban részesülendők száma: 16 fő.

Beadási határidő: 2012. március 22.

A pályázókat 2012. március 27-ig értesítjük a pályázat eredményéről.

Pályázati űrlap.