Ha nem adják meg a kölcsönt, ami más nevén szerepel

2012. június 8., 10:00 , 595. szám

„Három évvel ezelőtt hitelt vettem fel egy ismerősöm számára, s ő lett a kezes. Egy évvel később elismervényt írattam vele, amelyben vállalta, hogy három hónapon belül törleszti a kölcsönt. Sajnos, egyetlen fillért nem törlesztett azóta sem, ráadásul feljelentett a rendőrségen, amiért pénzt követelek tőle. Mit tegyek?”

– Sajnos, nem lesz egyszerű megoldani ezt a problémát. Tény, hogy a hitelszerződés közvetlenül ön és a bank között köttetett, s a pénzt is közvetlenül önnek utalták ki. Ukrajna Polgári Törvénykönyve (PTK) 1054. paragrafusa értelmében ilyen esetben a hiteltörlesztés kötelezettsége kizárólag a kölcsönt felvevő személyre, azaz önre hárul. A bankot nem érdekli, hogy ön milyen céllal vette fel a hitelt, s mit tett a pénzzel a továbbiakban. Megköttetett a hitelszerződés, amelyben ön kötelezettséget vállalt a felvett kölcsön és a kamat visszafizetésére, s ezeket a kötelezettségeket teljesíteni kell. Számítson rá, hogy amennyiben megtagadja a fizetést, az ügy a bíróság elé kerül. Ha a bíró elrendeli a tartozás behajtását, a hitelező pénz híján akár a tulajdona – például ingatlan, személygépkocsi stb. – lefoglalásával is érvényt szerezhet a döntésnek, azaz elérheti az adósság törlesztését.

Az egyetlen pozitívum ebben az ügyben, hogy az ismerőse kötelezettséget vállalt a kölcsön törlesztésére. A PTK 553. és 554. paragrafusa értelmében a kezes és az adós egyenlő mértékben osztoznak a hitelezővel szembeni felelősségen. Ez azt jelenti, hogy amennyiben ön nem fizeti vissza a kölcsönt, a bank felszólíthatja a kezest is, fizesse vissza a hitelt (valamint minden bizonnyal a felszámított kamatokat is). A gyakorlat azt mutatja, hogy hasonló esetekben a bank egyszerre nyújt be keresetet a hitel törlesztésére vonatkozóan az adóssal és a kezessel szemben. Ne feledje azonban, hogy amennyiben a kezes törleszti a bankkal szembeni tartozást, a hitelező önnel szembeni valamennyi joga és követelése a bankról rá száll át.

Ebben a helyzetben megpróbálkozhat azzal, hogy feljelentést tesz a rendőrségen szélhámosság miatt, amire közvetett bizonyítékul szolgálhat az ismerőse által írt elismervény. Azonban kevés az esély arra, hogy ez az ügy eljut a bíróságig, amely azután bűnösnek mondja ki az ismerősét. Nehéz lesz ugyanis bizonyítani, hogy az ismerőse szándékosan tévesztette meg önt, aminthogy azt is, hogy ön az ő érdekében vette fel a pénzt, s azt át is adta neki. Annál is inkább, mivel a hitelszerződést önként írta alá, s a pénzt is önként adta át.

hk