Jogsértő a munkahelyi pénzbírság

2012. augusztus 3., 10:00 , 603. szám

„Egy külföldi tulajdonú vállalatnál dolgozom betanított munkásként. Az üzemvezető igen szigorú, a legkisebb szabálysértésért vagy vétségért megró, ami rendszerint pénzbüntetéssel is együtt jár. Jogában áll-e a vállalatnak pénzbüntetést szabni ki, amit azután levonnak a fizetésemből?”

– Ukrajna munkatörvénykönyvének 147. paragrafusa értelmében a munkafegyelem megsértése esetén a következő szankciók alkalmazhatók a dolgozóval szemben: megrovás vagy elbocsátás. Ugyancsak e törvény szerint a tulajdonosnak vagy megbízottjának jogában áll a fegyelmi szankció alkalmazása helyett a munkafegyelem megsértésével kapcsolatos kérdést a munkahelyi kollektíva elé terjeszteni kivizsgálásra. A munkatörvénykönyv 40. paragrafusa értelmében munkaköri kötelezettségek többszöri megszegése vagy nem megfelelő teljesítése esetén az alkalmazott felmenthető hivatalából.

Szögezzük le, hogy a munkatörvénykönyv nem tartalmaz egyéb szankciókat a munkafegyelem megsértésének esetére, vagyis a munkaadó által a munkavállalóra kirótt bírság sérti a munkát szabályozó törvényeket. Hasonló esetekben a jogszabályok fegyelmi, anyagi, adminisztratív és bűnügyi felelősségre vonást helyeznek kilátásba a munkaadóval szemben. Az olvasó által leírt és az ehhez hasonló ügyekben a munkavállalók fellebbezhetnek a regionális munkafelügyelőségeknél, az ügyészségen és a bíróságon.

hk