A Nemzetpolitikai Államtitkárság (KIM) és az Egészségügyért Felelős Államtitkárság (EMMI) közös sajtóközleménye a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról

2012. augusztus 10., 10:00 , 604. szám

2012. július 15-től módosult a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 59/2007. (XII. 29.) EüM-rendelet. A rendeletben szereplő egyes – magyarországi – egészségügyi ellátások után a rendeletben meghatározott mértékű támogatást az Ukrajnában és a Szerbiában élő magyar nemzetiségű betegek igényelhetik.

A módosított rendelet értelmében a magyarországi egészségügyi ellátás támogatására vonatkozó kérelmet a beteg vagy a beteg írásbeli meghatalmazása esetén a hozzátartozója vagy a kezelőorvosa személyesen vagy postai úton nyújthatja be a beteg lakóhelye szerinti országban az ellátást megelőzően az erre kijelölt szervezetnél.

Ez a szervezet Kárpátalján a magyarországi Kőszikla Alapítvány a munkácsi Keresztyén Egészségügyi Központ bevonásával.

Kárpátalján a Keresztyén Egészségügyi Központ munkácsi és tiszaújlaki intézményeiben történik a magyarországi gyógykezeléshez támogatást igénylő kárpátaljai magyar nemzetiségű betegek ügyeinek teljes körű intézése.

Vajdaság esetében a Concordia Minoritatis Hungaricae (CMH) Polgári Egyesület irodái látják el a magyar nemzetiségű betegek ügyeinek intézését.

A Magyar Állam által támogatott egészségügyi ellátásban való részesülés iránti kérelmeket Kárpátalján és Vajdaságban kizárólag az alábbi címeken lehet benyújtani:

Kárpátalja, Ukrajna területéről:

Keresztyén Egészségügyi Központ (Kárpátalja, Ukrajna)

Munkács (Mukachevo), Vozjednanja u. 25.

Tel.: 0231-44348

Fax: 0231-55038

E-mail: christmedcenter@gmail.com

Keresztyén Egészségügyi Központ (Kárpátalja, Ukrajna)

Tiszaújlak (Vilok), Gagarin u. 3/a.

Tel.: 0243-61176

Fax: 0243-61179

Kőszikla Alapítvány (Magyarország)

4044 Debrecen, Kálvin tér 16.

Tel.: +36-52/537-193, Fax: +36-52/516-945

E-mail: gyori@refint.drk.hu

Vajdaság, Szerbia területéről:

Concordia Minoritatis Hungaricae (CMH) Polgári Egyesület (Vajdaság, Szerbia)

Szabadkai Információs Iroda

Cím: 24000 Szabadka (Subotica), Ptuji u. 1

Tel.: 024/552-976

Fax: 024/552-519

E-mail: cmh@tippnet.co.rs

A fentieken túl bármilyen más, egészségügyi szolgáltatást közvetítő, hazai vagy határon túl működő iroda nem léphet fel – a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló rendelet szerint – támogatott egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés közvetítése céljából.