Ungváron Bercsényi-szobrot avattak

Visszatért ungvári várába a kuruc főgenerális

2012. október 19., 10:00 , 614. szám

Az ungvári vár belső udvarában felavatták gróf Bercsényi Miklós örökös ungi főispán, kuruc főgenerális mellszobrát. Győrfi Lajos szobrászművész alkotását nagyszámú érdeklődő jelenlétében Németh Zsolt, Magyarország Külügyminisztériumának parlamenti államtitkára, Brenzovics László parlamenti képviselőjelölt, a KMKSZ alelnöke, valamint Vaszil Seba, az ungvári várban működő Kárpátaljai Megyei Helytörténeti Múzeum igazgatója leplezték le.

A vendégeket Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke köszöntötte.

Németh Zsolt ünnepi beszédében így fogalmazott: „Gróf Bercsényi Miklósnak, történelmünk egyik leghűségesebb magyar emberének állítunk szobrot. Ung vármegye örökös főispánjának. Egy hadászati szakembernek és politikusnak, aki elsők között csatlakozott II. Rákóczi Ferenchez, oroszlánrészt vállalt a Rákóczi-szabadságharc sikereiben, majd vele tartott a száműzetésébe is, sőt még a száműzetésből is többször próbálta meg visszahozni a szabadság lángját az országba, sajnos, sikertelenül.”

A Rákóczi-szabadságharc idejének „státuskérdésére” utalva, a politikus kifejtette: ma is ez az egyik legfontosabb kérdés mind a magyarok, mind pedig Ukrajna és Európa számára. Ez azért fontos –folytatta–, mert a magyarlakta régiók megfelelő státusa, hatásköre, nyelvi jogai képesek biztosítani, hogy az a szín, amelyet a nemzetiségi közösségek képviselnek a világ kulturális örökségében, hosszú távon fennmaradjon.

Kifejtette: Magyarország jelenleg is mindenben támogatja Ukrajna európai integrációs törekvéseit. Magyarország eltökélt abban – hangoztatta –, hogy Bercsényi hűségéhez híven, Kárpátaljával és az ott élő magyarsággal hűséges partnerként harcolja végig Ukrajna oldalán a célhoz vezető utat.

A külügyi államtitkár, emlékeztetve arra, hogy Ukrajna parlamenti választásokra készül, reményét fejezte ki, hogy a választók – köztük a magyar nemzetiségű polgárok – bölcs döntést hoznak, és a magyar jelölteknek a kijevi parlamentbe juttatásával saját jogon teremtenek hathatós érdekképviseletet a kárpátaljai magyarság számára.

Vaszil Seba, az ungvári várban működő Kárpátalja Megyei Helytörténeti Múzeum igazgatója szimbolikus jelentőségű eseménynek nevezte, hogy 311 év után „Bercsényi Miklós, az ungvári vár utolsó tulajdonosa örökre visszatért egykori otthonába”. Köszönetét fejezte ki a Széchenyi István Alapítványnak és a magyar Külügyminisztériumnak a szobor elkészítéséhez nyújtott anyagi támogatásáért, Győrfi Lajos szobrásznak Bercsényi alakjának a megmintázásáért, valamint az ungvári magyar főkonzulátusnak a szoborállításban való közreműködéséért. Egyúttal annak a reményének adott hangot, hogy az ungvári vár belső udvarának egyik falfülkéjében elhelyezett Bercsényi-alak mellé hamarosan odakerül feleségének, Csáky Krisztina grófnőnek a szobra is.

A bronz mellszobrot alkotója, Győrfi Lajos szobrászművész mutatta be, aki elmondta, hogy a vár belső udvarán egy olyan falfülkében helyezték el, amelyben Bercsényi korában valószínűleg szobrok álltak. A karakterét a leghitelesebbnek mondott, a sárospataki várban őrzött festményről mintázta.

Brenzovics László hangsúlyozta: „Történelmi eseményen veszünk részt. 311 esztendő után gróf Bercsényi Miklós hazatért otthonába. 1711-ben még olyan szándékkal utazott Lengyelországon át Oroszországba, hogy hamarosan visszatér. De többé nem tért vissza. Rodostóban élt Rákóczival, ott is hunyt el, és jelenleg is barátja mellett nyugszik a kassai dómban. Korának egyik legjelentősebb egyénisége volt. Tulajdonképpen egész életét végigháborúzta. Iskolázott, több nyelven beszélő, művelt ember volt, aki egész tudását és vagyonát – ami igen tekintélyes volt – hazája, népe szabadságáért áldozta fel. És sem ő, sem Rákóczi Ferenc nem volt hajlandó ezekben a kérdésekben alkut kötni. Mindvégig kitartottak a magyar nemzet jogai mellett.” Majd végül Brenzovics László köszönetet mondott mindazoknak a vezetőknek és a művészeknek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy gróf Bercsényi Miklós hazatérhessen hozzá méltó alakban és helyen.

Ezt követően Nagy Csaba tárogatóművész korabeli dallamokat játszott, miközben Németh Zsolt, Brenzovics László, Győrfi Lajos és Vaszil Seba leleplezték a szobrot, melyre áldásukat adták a történelmi egyházak jelenlévő képviselői, Héder János, a Kárpátaljai Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője, ungvári lelkész, Ambrus József görögkatolikus parochus, valamint Molnár János római katolikus plébános.

A rendezvényt a megszólalókon kívül megtisztelte jelenlétével többek között Ljubka Katalin, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkárság Kárpátaljai Osztályának vezetője, Bacskai József ungvári magyar főkonzul és a főkonzulátus számos munkatársa, dr. Nagy Ignác beregszászi magyar vezetőkonzul és sokan mások.

Végül a jelenlévők elhelyezték a szobor talapzatán a megemlékezés koszorúit és virágait.

dózsa/mti