Az ukrán iskolákban sem lehet a magyart tanítani

Döntött az oktatási hatóság

2013. június 14., 02:00 , 648. szám

Mint ismeretes, a következő tanévben az általános iskola 5. osztályától bevezetik a második idegen nyelv oktatását Ukrajnában. Miután a kárpátaljai magyar iskolákban a magyar mint anyanyelv mellett az ukránt is oktatják államnyelvként, ehhez adódik harmadikként a kötelezően oktatandó idegen nyelv. A második idegen nyelv bevezetésével így az iskolásoknak már négy nyelvet kell tanulniuk ősztől, ami jelentős megterhelést jelent.

Ráadásul ez a helyzet az oktatás minőségének rovására megy, hiszen az anyanyelv oktatására így is kevesebb tanóra jut az optimálisnál. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ezért az elmúlt esztendő, azaz a minisztériumi rendelet megjelenése óta szorgalmazta, hogy miután az oktatási tárca vonatkozó rendelete is úgy fogalmazott, hogy a második idegen nyelv bármelyik idegen nyelv, vagy az orosz, esetleg a nemzetiségi kisebbségek valamelyik nyelve lehet, tegyék lehetővé a hatóságok a magyar nyelv oktatását második idegen nyelvként a magyar tannyelvű iskolákban, miáltal nőhetne a tárgy oktatására fordítható órakeret, illetve mérsékelhető volna a diákok terhelése.

A Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció Oktatási és Tudományos, Ifjúsági és Sporthivatalának a járási és városi oktatási osztályokhoz és főosztályokhoz címzett körlevelével azonban szertefoszlottak a magyar pedagógusok reményei. „Ukrajna Oktatási és Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériumának Általános, Középfokú és Iskola Előtti Oktatási Főhivatala 24. 04. 13. N: 2/6-14-1031 számú levelének értelmében a közoktatási intézmény köteles egy másik idegen nyelv oktatását bevezetni, amely különbözik az adott intézmény oktatási nyelvétől és attól a nyelvtől, amelyet már tantárgyként oktatnak” – áll a dokumentumban.

Ebből következően szeptembertől elvben Kárpátalja bármelyik oktatási intézményében oktathatnák a magyart második idegen nyelvként, kivéve a magyar tannyelvű iskolákat. Más kérdés, hogy egyelőre nem lehet magyaróra Kárpátalján az ukrán iskolákban sem. Lapunk érdeklődésére Marianna Kljap, a megyei oktatási hivatal vezetője kifejtette, bármely nyelv iskolai oktatása a szakminisztérium által elfogadott tanterven, illetve a tárca által jóváhagyott tankönyvön alapszik. „Sajnos, egyelőre nem rendelkezünk ilyen programokkal, és tankönyvekkel mondjuk a cseh vagy a magyar nyelv vonatkozásában” – jelezte a hivatalvezető, hozzátéve mindazonáltal, hogy amennyiben a minisztérium jóváhagyja a szükséges programot és tankönyvet, elvben valóban nem lesz akadálya a magyar nyelv oktatásának az ukrán tannyelvű iskolákban.

Ismét bebizonyosodott tehát, hogy az ukrán oktatásügyet döntéseiben legkevésbé a realitás és a gyerekek érdekei vezérlik. Emellett mi, magyarok ugyancsak elkönyvelhetjük, hogy a kisebbségi nyelveken tanulók helyzete – így a kárpátaljai magyar iskolásoké is – hidegen hagyja a bürokratákat, és ezen sem a nyelvtörvény, sem a hangzatos beszédek és ígéretek nem változtatnak.

zzz