Kárpátalja kormányzója szerint provokáció és szeparatizmus?

Kárpátaljai civil szervezetek és egyházak nyilatkozatot tettek közzé a magyarság jogairól

2014. április 2., 20:00 , 690. szám

Harminckilenc kárpátaljai magyar civil szervezet, közöttük a három történelmi magyar egyház is aláírta azt a nyilatkozatot, amelyben Ukrajna új vezetésétől kulturális és regionális önrendelkezést kértek a kárpátaljai magyarságnak, valamint a kettős állampolgárság intézményesítését.

Nyilatkozatukban ezt írják:

„A kialakult konfliktusok békés rendezését támogatjuk, és abban bízunk, hogy az ország új vezetése az európai értékekre és a demokratikus szabadságjogokra alapozva tiszteletben tartja a nemzeti kisebbségek egyéni és kollektív jogait. Elvárjuk, hogy a kárpátaljai magyarokat államalkotó, őshonos nemzetnek tekintsék, és ennek megfelelően biztosítsák számunkra a kulturális és regionális önrendelkezést. Az állam ennek teremtse meg a törvényi kereteit, biztosítsa annak érvényesítését és anyagi feltételeit.

Mi, kárpátaljai magyarok, szeretnénk továbbra is itt élni magyarként, törvénytisztelő állampolgárként egy jogállamban.

Ennek érdekében kérjük, hogy az állam biztosítsa számunkra:

• az esélyegyenlőséget az élet minden területén;

• anyanyelvünk és kultúránk használatának, megóvásának és fejlődésének jogi és anyagi feltételeit;

• az anyanyelvű oktatás lehetőségét az óvodától az egyetemig;

• az államnyelv elsajátításának lehetőségét azon a szinten, amely az egyén társadalmi érvényesülését segíti. (Az ukrán nyelv oktatását ne politikai, hanem szakmai-módszertani alapon végezzék. Fogadják el, hogy mint minden embernek, nekünk is egy anyanyelvünk van, így számunkra az ukrán nyelv második nyelv, és ennek megfelelően oktassák, dolgozzák ki az oktatás tartalmi és követelményi rendszerét, és ez alapján kérjék számon az oktatás minden szintjén és a továbbtanuláskor.);

• a kettős állampolgárság intézményének elismerését Ukrajnában, ami elősegíti az ország európai uniós integrációját;

• a kisebbségi civil szervezetek, a történelmi egyházközösségek és az általuk létrehozott kulturális/oktatási intézmények törvényileg garantált anyagi támogatását.”

A magyar egyházak és civil szervezetek felvetésére nyilatkozatban reagált a Kárpátaljai Megyei Közigazgatási Hivatal elnöke, Valerij Luncsenko, aki az ukrajnai helyzet destabilizálására irányuló provokációnak véli a kezdeményezést.

Kárpátalja kormányzója szerint a szeparatista felhívásokra az illetékes szerveknek, így az ukrán nemzetbiztonsági szolgálatnak, az SZBU-nak kell reagálnia, megfelelő módon értékelve az ilyen megnyilvánulásokat.

A kormányzó állítása szerint beszélt Bayer Mihály magyarországi nagykövettel.

Kérdésünkre a nagykövet elmondta, hogy valóban találkozott Kijevben Luncsenko kormányzó úrral Makszim Burbak infrastrukturális miniszter úr társaságában. „A találkozón részletesen áttekintettük a Beregszászt elkerülő út, illetve Beregszász–Munkács útszakasz megépítésének kérdéseit.”

„Az alkalmat felhasználtam arra is, hogy miniszter urat tájékoztassam az Ukrajnában előkészítés alatt álló új nyelvtörvénnyel kapcsolatos magyar várakozásokról és elvárásokról, melyek a magyar kormány és az európai intézmények azon álláspontján alapulnak, hogy a nemzeti kisebbségeknek a lehető legteljesebb jogokat és lehetőségeket kell biztosítani hazájukban. Ezt fejtette ki legutóbb Orbán Viktor miniszterelnök úr is az Európa Tanács brüsszeli ülésén.”

Lapzártánk előtt érkezett a hír, hogy Luncsenko az MTI munkatársának érdeklődésére elmondta, hogy egy nappal korábbi nyilatkozatát – amely szerint szeparatizmusként értékelhető a közel 40 magyar szervezet és három történelmi egyház elmúlt hétvégén Beregszászban közzétett, kulturális és regionális önrendelkezést igénylő nyilatkozata – az ukrán és a magyarországi média nem megfelelően interpretálta.

Kijelentette, hogy nyilatkozatában kizárólag a magyarországi „Jobbik szeparatista, Ukrajna területi integritását sértő felhívásait” ítélte el, de nem ellenezte a kárpátaljai magyarság jogainak bővítését.

Kárpátalja kormányzója kifejtette: félreértették szavait, amelyek szerint a kárpátaljai magyar szervezetek és történelmi egyházak szeparatista felhívást tettek volna közzé. Hozzátette: Kárpátaljának kiválóak a kapcsolatai Magyarországgal mind gazdasági, mind politikai téren, amit ékesen bizonyítanak az utóbbi hetek magas szintű – külügyminiszteri és külügyi államtitkári – látogatásai. Hangsúlyozta, számára meggyőző erejűek a magyar külügyminisztérium és diplomácia képviselőinek azon nyilatkozatai, amelyek elítélik az Ukrajna területi egységét veszélyeztető szeparatista megnyilvánulásokat.

(MTI/bzs)