Érvényes-e a kényszer hatására kötött szerződés?

2014. július 24., 07:30 , 706. szám

„Szakközépiskolában tanítok, a foglalkozásokat az egyik tanműhelyben tartom. Fél éve otthagyta a tanintézményt a műhelyért felelős kollégám. Miután elbocsátással fenyegettek, aláírtam egy szerződést arról, hogy teljes anyagi felelősséget vállalok a műhelyért, illetve az abban őrzött eszközökért, berendezésekért. Érvényes-e egy ilyen kikényszerített szerződés, ha egyébként nem tartozik a munkaköri kötelezettségeim közé – a munkaszerződésemben sincs róla szó – a műhelyben található javak nyilvántartása és megőrzése?”

– Ukrajna Polgári Törvénykönyvének (PTK) 627. paragrafusa értelmében a felek szabadon köthetnek szerződést, választhatják meg a szerződő felet, határozhatják meg a szerződés feltételeit a PTK és egyéb jogszabályok által megállapított keretek, illetve az ügyintézési-üzleti szokások, a józan ész és a méltányosság keretei között. A szerződéskötés szabadságára vonatkozó norma megsértése érvényteleníti a megállapodást, azaz a nyomásgyakorlás – esetünkben az elbocsátással való fenyegetés – hatására létrejött szerződés nem érvényes. Érvényes szerződésnek az ön esetében így egyedül a munkaszerződés tekintendő, vagyis amennyiben az nem tartalmaz a műhelyben található javak nyilvántartására és megőrzésére vonatkozó kötelezettséget, senki sem kényszerítheti e feladatok ellátására.

Felhívnám azonban a figyelmét arra, hogy mivel az aláírása mégiscsak ott szerepel az anyagi felelősségvállalásra vonatkozó szerződés alatt, készen kell állnia adott esetben akár a bíróság előtt is bizonyítani, hogy a szóban forgó dokumentumot kényszer hatására írta alá. Ezt a legkézenfekvőbben hitelt érdemlő tanúk felvonultatásával teheti meg.

hk