Ha kukázik a szomszéd

2014. december 4., 08:00 , 725. szám

„Mit tehetek a szomszédom ellen, aki a lakásába hordja a szemetet az utcai kukákból? A bűz, a patkányok és a bogarak már mindenkit utolértek a lépcsőházban. Maga a szomszéd már nem is lakik itt, elköltözött, miután a lakás megtelt szeméttel. Megkerestük a hivatalokat, kértük, hogy tegyenek valamit, de egymásra mutogatnak, azt mondják, nem az ő hatáskörük intézkedni. Akkor hát mit tehetünk?”

Ukrajna Polgári Törvénykönyvének 383. paragrafusa, amely rögzíti a lakóházak tulajdonosainak alapvető jogait, az egyik legfontosabb jogként említi, hogy a tulajdonos a házat vagy lakást saját családja vagy más személyek lakhatására használja. Összecseng ezzel a joggal az a jogszabályi követelmény, hogy a lakóhelyet kizárólag rendeltetésszerűen szabad használni, azaz nem folytatható benne termelés vagy más, a lakhatással nem összefüggő tevékenység.

A tulajdonosok, bérlők és haszonbérlők kötelezettségei közé tartozik a lakások és lakóházak rendeltetés szerinti hasznosítása, az épület lakó- és mellékhelyiségeinek, valamint műszaki berendezéseinek megóvása, a tűzvédelmi előírások betartása, s a hibák kijavítása saját erőből vagy lakásfenntartó vállalatok közreműködésével. Valamennyi ember általános kötelezettségei között szerepel a gondoskodás saját egészségéről, hogy ne veszélyeztesse mások egészségét, s hogy betartsa az alapvető higiéniai előírásokat a lakó- és egyéb helyiségekben.

Nagymennyiségű hulladék tárolása lakóépületben, ami lehetetlenné teszi a szomszédok normális életét, és ráadásul járvánnyal fenyeget, homlokegyenest ellentmond a fenti elveknek és normáknak. Az ilyen eljárás adminisztratív szabálysértésnek minősül – az egészségügyi-higiéniai és járványügyi előírások megsértésének – Ukrajna Adminisztratív Szabálysértési Törvénykönyvének 42. paragrafusa értelmében. E szabálysértést a jogalkotó az adózatlan minimálbér 1–12-szeresének megfelelő bírsággal rendeli büntetni.

Ebben az esetben egyértelműen a Köztisztasági és Járványügyi Szolgálat tekinthető az illetékes hatóságnak. Az ő hatáskörükbe tartozik az egészségügyi-higiéniai és járványügyi előírások megsértésével összefüggő közigazgatási eljárások lefolytatása, a szankcionálás, illetve szükség esetén egyéb intézkedéseket is foganatosíthatnak. A szolgálat e tekintetben meglehetősen széles jogkörökkel rendelkezik, illetve szükség esetén a belügyi hatóságokat is bevonhatják a szabálysértés megszüntetésébe.

Megjegyezném, hogy a szomszéd szemétgyűjtő tevékenységével elégedetlen személyek fordulhatnak közvetlenül a körzeti megbízott rendőrhöz is, illetve feljelentést tehetnek a rendőrségen.

hk