Megint elszabták

2015. szeptember 23., 07:56 , 767. szám

Megjelent a Központi Választási Bizottság (CVK) hivatalos portálján a megyei tanácsi választásokra a régió járásaiban kialakítandó területi, egyéni választókerületek jegyzéke. Mint kiderült, a Beregszászi járás esetében igen kacifántos felosztást dolgoztak ki az illetékesek, miután az egy választókerülethez tartozó településtömbök határa nem is érintkezik egymással.

Látszólag nincs semmi bonyolult abban, hogy a CVK egy korábbi határozata alapján a Beregszászi járást négy, a szavazók számát tekintve megközelítőleg azonos választókerületre osszák, a hatóságok mégsem a legegyszerűbb megoldást választották.

Mindenekelőtt lássuk a tényeket!

1. számú választókerület: Beregszász, Tasnád – 19 476 választó;

2. számú választókerület: Muzsaly, Vári, Nagybakta, Halábor, Csetfalva, Borzsova, Felsőremete, Alsóremete, Beregújfalu, Nagybereg, Kígyós, Badó, Bakos, Danyilovka, Szvoboda – 14 390 választó;

3. számú választókerület: Bótrágy, Harangláb, Bátyú, Som, Kastanovo, Rafajnaújfalu, Jánosi, Balazsér, Gut, Oroszi, Bene, Kovászó, Gecse – 12 216 választó;

4. számú választókerület: Kispapi, Papi, Hetyen, Zápszony, Nagybégány, Kisbégány, Kaszony, Déda, Asztély, Macsola, Hunyadi, Csoma, Badaló, Gát, Csikósgorond – 13 823 választó.

Ha a települések kerületekbe sorolását megjelenítjük egy ábrán, láthatjuk, hogy a második választókerület esetében valamilyen megfontolásból a zömében a járás délkeleti részén fekvő, jobbára a Nagyszőlősi és az Ilosvai járásokkal határos községeihez hozzácsapták a régió északnyugati, azaz legtávolabbi csücskéből Kisbakost, Nagybakost, Badót és Danilivkát, amire az egyszerű halandónak nehéz ésszerű magyarázatot találnia.

Ennél is kíméletlenebbül bántak el azonban a 3. számú választókerülettel, amelyet valamilyen – egyelőre szintén nem részletezett – megfontolásból öt egymással nem érintkező részre szabdaltak. Csak az ismeretlen választási bizottsági géniusz tudná megmagyarázni, milyen elvek alapján került egy választókerületbe több Bátyú-környéki település és Gut, továbbá a járás központi régiójából Makkosjánosi Balazsérral, valamint a közigazgatási egység Bátyúval átellenes végéből Kovászó, Bene és Sárosoroszi.

Bizonyos, hogy nem első ízben dolgozik ilyen kacifántosan az ismeretlen kerületszabók ollója errefelé. A tömbmagyarság szavazását számottevően befolyásoló módon először még 2006-ban változtatták meg a Beregszász központú egyéni választókerület határait oly módon, hogy abban csökkent a magyar választók aránya, miáltal az esélye is elenyészővé vált annak, hogy a kárpátaljai magyarság jelöltje a parlamentbe jusson.

Hasonló hozzáállást tapasztalhattunk a választókerületek kialakításához a 2007-es törvényhozási, a 2010. évi önkormányzati, majd a 2012-es parlamenti választások alkalmával is. Az olvasó még emlékezhet például a 2010. évi megyei tanácsi választásokra létrehozott beregszászi járási 16. számú választókerületre, amelyet a sajtó „tarkatehén”-körzetként is emlegetett, miután a közigazgatási egység területén 7 egymással nem érintkező foltban helyezkedtek el a kerülethez tartozó települések.

Ugyancsak jól emlékezhetünk rá, hogy tavaly, a 2014-es parlamenti választások alkalmával szintén kíméletlenül elbántak ezzel a térséggel, amennyiben a kárpátaljai tömbmagyarságot két választókerület között osztották meg, miáltal lehetetlenné tették, hogy közösségünk egyéni választókerültből juttassa jelöltjét az ország törvényhozásába.

Ha mindezek után figyelembe vesszük, hogy Ukrajna területén megfigyelők szerint szinte sehol máshol nem találkozhatunk a körzetek ennyire mesterkélt kialakításával, szétszabdalásával, mint amit az előttünk álló helyhatósági választások előtt tapasztalhatunk a Beregszászi járásban, nem alaptalan a feltételezés, hogy annak a célja is változatlan: megakadályozni, hogy a kárpátaljai magyarság képviselői bejussanak a Kárpátaljai Megyei Tanácsba.

zzz