Kárpátaljára látogatott Bács-Kiskun megye küldöttsége

2016. május 25., 09:43 , 802. szám

Az elmúlt héten hivatalos látogatást tett Kárpátalján Bács-Kiskun megye küldöttsége, élén Rideg Lászlóval, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökével – jelentette a Kárpátaljai Megyei Tanács sajtószolgálata. A vendégeket fogadta Hennagyij Moszkal kárpátaljai kormányzó, valamint Mihajlo Rivisz, a megyei tanács elnöke és helyettese, Barta József.

Mihajlo Rivisz a vendégeket üdvözölve mindenekelőtt megköszönte, hogy nyitottak a két megye közötti együttműködés lehetőségeinek megvitatására, valamint háláját fejezte ki azért a támogatásért, amelyet Magyarország nyújt Ukrajnának és Kárpátaljának ezekben az országunk számára nehéz időkben.

A megyei önkormányzat vezetője elmondta, hogy Kárpátalja immár a szomszédos európai országok 16 régiójával ápol partneri kapcsolatokat, s azokkal együttműködési megállapodást is kötöttek. A leghatékonyabbnak mindazonáltal a Magyarországgal folytatott együttműködést nevezte Mihajlo Rivisz. Rámutatott, Bács-Kiskun megye és Kárpátalja több területen is hatékonyan tudna együttműködni, így például a turizmus, a szőlészet és borászat, a fafeldolgozás terén, illetve a nemzetközi projektekben való közös részvétel lehetősége szintén kecsegtetőnek tűnik.

Hennagyij Moszkal kormányzó biztosította vendégeit, mindent megtesz annak érdekében, hogy hatékony gazdasági és kulturális kapcsolatok alakuljanak ki a két megye között.

Denisz Mann, a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció gazdaságfejlesztési és kereskedelmi hivatalának igazgatója tájékoztatta a magyar vendégeket Kárpátalja turisztikai lehetőségeiről, páratlan természeti értékeiről és kulturális örökségéről.

A továbbiakban a megbeszélés során körvonalazódott azoknak a kérdéseknek a tág köre, amelyek perspektivikusaknak és érdekeseknek mutatkoznak a két régió együttműködésének szempontjából. A felek egyebek mellett megállapodtak, hogy turisztikai fórumot rendeznek Kárpátalján magyar szakemberek, turisztikai cégek és utazásszervezők bevonásával, ahol a résztvevők megismerkedhetnek mindazzal, amivel régiónk szolgálhat az idelátogatóknak.

Egy másik javaslat az agrárágazatot érintette. A magyar vendégek jelezték, készek vendégül látni kárpátaljai szakembereket, s bemutatni nekik szőlészeteiket, borászataikat, kertészeteiket, a biotermékek előállításának mikéntjét, készek megosztani velük tapasztalataikat és eredményeiket.

A kárpátaljai vezetők felvetették egy üzleti fórum megrendezésének lehetőségét. Az esemény módot adna arra, hogy felhívják a magyarországi befektetők figyelmét az itteni befektetési lehetőségekre, hangzott el.

Érdeklődéssel fogadták a vendéglátók a magyar javaslatot, hogy Kárpátalján is bevezethetnék azt a Magyarországon sikerrel alkalmazott megoldást, mely szerint az állami tisztviselők bérük 10 százalékát egy speciális kártyára, avagy üdülési csekk formájában kapják, amit kizárólag belföldi turizmusra, üdülésre használhatnak fel. A lehetőséggel a magánszférában is élnek, jelezték a vendégek, mivel kedvezményes adózás alá esik az így kifizetett bér. A magyarországi gyakorlat iránt, amely segít kivezetni a turizmust az árnyékgazdaságból, s ezért valamennyi érintett számára kedvező, már Horvátországban is érdeklődnek, jelezték.

A kárpátaljai vezetők nem zárkóztak el az elképzelés elől, hiszen segíthetne „legalizálni” a turizmust, s megígérték, javasolják a kárpátaljai parlamenti képviselőknek, vessék fel az elképzelést a kijevi törvényhozásban. Igaz, Hennagyij Moszkal nem köntörfalazott: „Nálunk a kormány úgy finanszírozza az állami tisztviselőket, hogy ne haljanak éhen, valaha a hadifoglyokat is jobban etették… Nagyon alacsonyak a béreik.”

Összegezve a találkozó eredményeit Mihajlo Rivisz hangsúlyozta, hogy a vendégekkel folytatott eszmecsere arra vall: mindkét fél kész a gazdasági és társadalmi-kulturális együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázására.

Kárpátalja és Bács-Kiskun megye vezetői máris megállapodtak abban, hogy a szakértők megkezdik a két régió közötti együttműködési megállapodás előkészítését, illetve egy későbbi üzleti út megszervezését, amelynek során lehetőség nyílna az együttműködési megállapodás aláírására is.

A Bács-Kiskun megyei küldöttek látogatásuk további részében megismerkedhettek megyénk nevezetességeivel.

(zakarpat-rada.gov.ua/Kárpátalja)