Átadták A Magyar Kultúráért Kárpátalján pénzalap díjait

2016. december 12., 15:21 , 831. szám

A Magyar Kultúráért Kárpátalján alap díjátadó ünnepséget szervezett december 10-én, melynek a Munkácsi Szent István Líceum adott otthont.

Az ünnepség kezdetén Kacsó András, a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány (KFMA) kuratóriumi elnöke köszöntötte a résztvevőket. Beszédében elmondta, hogy Kiss Gyula Budapesten élő nyugdíjas, egykori ungvári pedagógus 2012 novemberében hozta létre A Magyar Kultúráért Kárpátalján alapot, melyet a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány (KFMA) működtet. A szervezet nagy hangsúlyt fektet olyan kárpátaljai magyar pedagógusok támogatására, akik magyar néptáncoktatással foglalkoznak, a rovásírás oktatásának elősegítői a magyar tannyelvű iskolákban, valamint a magyar nyelv és irodalom, a magyar történelem iskolai oktatásában kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Hasonlóképpen a szervezet munkájához tartozik a Kedvenc kárpátaljai pedagógusom internetes szavazás győzteseinek jutalmazása is.

Magyarország Beregszászi Konzulátusának nevében Békésyné Dr. Lukács Angéla konzulasszony köszöntötte a jelenlévőket. Kiemelte, hogy a magyar néptánc oktatása, a magyar kultúra és a népi hagyományok megőrzése kiemelkedő jelentőséggel bír Kárpátalján. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) nevében Nagy Sándor, a szövetség alelnöke gratulált a díjazottaknak. A KMPSZ egyik fő feladata a kárpátaljai magyar oktatás és magyar kultúra megtartása. Jelenleg szintén fontos célja mind a KMPSZ-nek, mind a KFMA-nak, hogy itthon tartsák a kárpátaljai magyar pedagógusokat.

Elsőként azon pedagógusokat díjazták, akiknek tanítványai a KMPSZ által szervezett, Kárpátalja minden magyar általános és középiskolájára kiterjedő magyar nyelv és irodalom tantárgyi vetélkedőkön első helyezést értek el. A kiválasztás során a Karádi helyesírási verseny, az „Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny, a költészet-napi szavalóverseny, a Drávai Gizella nyelvhasználati verseny, a Kazinczy szépkiejtési verseny eredményeit vették figyelembe. Ennek eredményeképpen Iván Éva, Hnatik-Riskó Márta, Szabó Éva, Nagy Krisztina, Pallay Katalin, Simon-Árpa Zsuzsanna, Zeke Zsuzsanna, Perdukné Lator Ilona, Király Katalin, Kudlotyák Krisztina, Kovács Erzsébet, Csetneki Adrienn, Sarkadi Katinka, Katona-Mironova Berta bizonyult a legeredményesebb pedagógusnak.

Ezt követően a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség által szervezett Forrai Sándor Rovásírásverseny győzteseinek felkészítő tanárait díjazták: Vári Katalint, Szász Mariannát és Popovics Pált.

A továbbiakban a Kedvenc kárpátaljai pedagógusom verseny győztesei vehették át díjaikat. Az óvónő kategóriában Kiss Éva, a tanító kategóriában Gajdos Brigitta, a tanár kategóriában pedig Kopasz Gyula kapta a legtöbb szavazatot.

Végül a kárpátaljai magyar néptáncoktatás jeles képviselői vehették át jutalmukat.

A díjátadó-ünnepség végén a szalókai Komótos népi zenekar és a munkácsi Borostyán néptánccsoport lépett fel.

(ferences.hu/VV)