Közel 100 óvodapedagógus vett részt a regionális képzésen

2017. december 7., 19:30

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési programmal Magyarország kormánya a vidék magyar óvodáinak felújítása, korszerűsítése mellett célul tűzte ki a kárpátaljai magyar óvodapedagógusok képzését is. Az ennek keretében a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) közreműködésével szervezett kárpátaljai regionális képzésekre a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán került sor.

A négyirányú képzés első fejezete még az elmúlt hónap közepén zajlott Pálfi Sándor vezetésével óvodai projektpedagógia témában. December 1. és 3. között pedig a Rákóczi-főiskolán a cselekvő-felfedező tevékenység szervezésének módszertana, a korai intervenció kérdései és néhány területe, ill. néptáncmódszertan szekciókban folytatódott a regionális képzés.

A képzés 4 szekciójában összesen közel 100 kezdő és gyakorló óvodapedagógus vett részt. A december 1-jei megnyitón Gabóda Éva, a KMPSZ óvodaszekciójának vezetője emlékeztetett: a Magyarország kormánya által elindított óvodafejlesztési projekt célja, hogy a gyermekek óvodai neveléséhez az intézmények felújításán és korszerűsítésén kívül az óvodapedagógusok továbbképzésével is hozzájáruljon, előmozdítva ezzel a megfelelő körülmények megteremtésén túl az identitás-megőrzést is.

A korai intervenció szekció előadója, Csákvári Judit azokat a szemléletbeli újításokat taglalta, amelyekkel a családok erősségét lehet támogatni a hátrányos helyzet vagy épp a fogyatékosság megléte mellett is.

Balatoni Katalin és Pap-Besenyei Andrea célja a néptáncmódszertan szekcióban nemcsak a néptánc és népi játék elemeinek megtanítása volt, hanem arra a pedagógiai sokszínűségre kívánták felhívni a résztvevők figyelmét, mely a folklór által a készség- és képességfejlesztés folyamatába is beilleszthető. A valódi, mély gyökerek megtartásához az anyanyelv ismeretén túl a kultúra átadásában van ugyanis a kulcs.

A cselekvő-felfedező tevékenység szervezésének módszertana az óvodában szekció első napján a Rákóczi-főiskola Pedagógia és Pszichológia Tanszékének oktatói, Gavriljuk Ilona és Gabóda Éva tartottak előadásokat, melyek során az óvodáskor sajátosságait tárták fel, s igyekeztek rámutatni a játékon keresztül történő, cselekvésen és a felfedezés örömén át ható tanulásra. A következő két napon Nyitrai Ágnes tartott foglalkozásokat az óvodapedagógusok módszertani kultúrájának megújítása céljával.

A képzés a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében valósult meg.

Espán M.