Ha nagy összegű pályázatot nyert, módosítsa az e-bevallását

2019. január 1., 12:03 , 936. szám

Mint ismeretes, Ukrajnában a korrupció megelőzése céljából egyes köztisztviselők számára 2016 augusztusában bevezették a személyi jövedelembevallás elektronikus úton történő beadását. Korábban papír alapon kellett ezt benyújtani, 2017 óta pedig elektronikus úton. Így az online rendszer révén mindenki számára hozzáférhetővé vált a köztisztviselők vagyonnyilatkozata.

Bár a 2018-as évi személyi jövedelem elektronikus bevallásának időszaka 2019. január 1-től kezdődik és várhatóan április 1-ig tart, a törvény bizonyos esetekben év közben is megköveteli az e-bevallás benyújtását vagy módosítását.

A köztisztviselők, vagyis az államfő, az Elnöki Adminisztráció vezetősége, a Miniszteri Kabinet tagjai, a Legfelső Tanács képviselői, a különböző szintű – megyei, járási, városi, nagyközségi és községi – tanácsok képviselői, a polgármesterek, az önkormányzati szervek állami tisztviselői és vezető beosztásban dolgozó munkatársai kötelesek benyújtani a deklarációt, ezenkívül a magas rangú katonai vezetők, valamennyi bíróság bírája, a Nemzeti Korrupcióellenes Ügynökség, az Állami Adófelügyelőség, az SZBU és az ügyészség alegységeinek vezetői.

Tavaly óta kötelesek e-deklarációt benyújtani a civil szervezetek, tudományos, oktatási és egészségügyi intézmények vezetői, azok a személyek, akik az állami szolgálatról, a helyi önkormányzati szerveknél való szolgálatról, a bíróságok felépítéséről és a bírák státuszáról szóló ukrajnai törvények értelmében létrehozott pályázati bizottságok tagjai, az állami szervek mellett létrehozott társadalmi ellenőrzési tanácsadó testület tagjai, akik részt vesznek a káderkérdésekben hozott döntések kidolgozásában. Úgyszintén kötelező azon hivatalnokok számára (alegységek vezetői, részlegvezetők, könyvelők), akik olyan állami bankok, vállalatok vagy szervezetek felügyeleti tanácsának összetételébe tartoznak, amelyek célja a jövedelemszerzés.

Közjegyzők, magánvállalatok vezetői, ügyvédek, tanárok, pedagógusok, orvosok, civil szervezetek vezetői továbbra sem adnak be e-deklarációt.

A törvény többféle deklarációt határoz meg: az éves (ezt minden évben április 1-ig kell benyújtani), elbocsátás előtti (ha az illető személy munkaviszonya megszűnik az állami vagy önkormányzati szervnél), elbocsátás utáni (az elbocsátás évét követő évben április 1-ig), az állás betöltése előtti a jelöltek számára.

Egy érdekesség, ami kevésbé köztudott: ha 50 minimálbért meghaladó összeggel változik az illető vagyoni helyzete (pályázatot nyer, ingatlant ad el vagy vesz stb.), akkor 10 napon belül köteles értesítést benyújtani a változásról.

Az elektronikus személyi jövedelembevallás nem keverendő össze az adóhivatal felé benyújtandó adóbevallással, amely akkor szükséges, ha az egyén nemcsak a munkahelyén, hanem más forrásból is kapott juttatást és az adóköteles. Ebben az esetben május 1-ig kell az adóbevallást leadni és augusztus 1-ig kell az esetlegesen felmerülő adót befizetni.

Az oktatási-nevelési támogatást annak ellenére, hogy a szülők bankszámlájára érkezik, a gyerekek kapják, vagyis az adózás szempontjából a gyerek nevére történik az adóhivatal felé az összeg bejelentése. Így nem kell azt a bevételekhez írni, de mint családtag által kapott jövedelmet fel kell tüntetni.

Az e-bevallás benyújtása kötelező, és annak elmulasztása adminisztratív vagy bűnvádi felelősségrevonást von maga után.

A határidőn túl benyújtott deklaráció esetén 50–100 adómentes minimáljövedelemnek megfelelő összegű (850–1700 hrivnya) bírság szabható ki.

Ha az illető nem jelezte (vagy késedelmesen tette ezt) a valutaszámla megnyitását vagy a vagyoni állapotában bekövetkezett jelentős változást, akkor 100–200 adómentes minimáljövedelemnek megfelelő összegű (1700–3400 hrivnya) bírság szabható ki.

A valótlan adatok feltüntetéséért 100–250 minimálbérnek megfelelő, azaz 370–925 ezer hrivnya összeghatárig adminisztratív felelősségre vonás jár. A büntetés 1000–2500 minimális munkabérnek megfelelő összeg, azaz 17 ezer–42,5 ezer hrivnya.

Ha egy éven belül ismételten ilyen jellegű törvénysértést követ el az illető, a büntetés a jövedelem elkobzása és 1 évig az adott beosztás betöltésére vonatkozó tilalom.

Még szigorúbb büntetésre számíthatnak azok, akik szándékosan nem nyújtják be az e-bevallást, vagy kitervelten valótlan adatokat tüntetnek fel. 344,5 ezer hrivnya fölötti összeg esetében a büntetőszankció 2500–3000 adómentes minimáljövedelemnek megfelelő összegű, azaz 42,5 ezer–51 ezer hrivnya, de lehet 150-től 240 óráig terjedő közmunka vagy két évig terjedő szabadságvesztés, az adott beosztás betöltésére vagy három évig az adott tevékenység folytatására vonatkozó tilalom.

Emellett akár teljes vagyon­elkobzással sújtható, ha az illető törvénytelen aktívák (eszközök) tulajdonosa lett.

Mielőtt hozzálátnak az e-bevalláshoz, ellenőrizzék az e-mail-­címük működését, valamint az elektronikus aláírásuk érvényességét. Amennyiben szükséges, újítsák meg, vagy ha első ízben nyújtanak be bevallást és nem rendelkeznek elektronikus aláírással, akkor igényeljenek. Vannak, akik hivatalból kapnak, mert bizonyos okmányokat elektronikusan kell aláírniuk. De ha egyébként nem használnak ilyet és korábban nem rendelkeztek elektronikus aláírással, akkor a legegyszerűbb a Privatbankban igényelni. A privat24-es szolgáltatáson keresztül ingyen, akár otthonról, kényelmesen igényelhető, nem kell hivatalba járni. De igényelhető a lakcím szerinti adóhivatalban vagy más, államilag erre feljogosított cégeknél is.

Szerezzék be a különböző forrásokból származó jövedelmet igazoló okmányokat és ellenőrizzék a tulajdonukban lévő ingatlanok okiratait. Ugyanez vonatkozik a családtagokra is. Ezután regisztráljanak a https://portal.nazk.gov.ua portálon és lépésről lépésre kövessék az utasításokat. Az e-bevallás benyújtását követő 7 nap folyamán az illetőnek joga van kijavított bevallást benyújtani. Ha bármilyen kérdés merülne fel, az Ügynökség készített egy oktatófilmet, amely fejezetenként segít eligazodni a rendszerben.

Technikai problémák felmerülése esetén hívják az illetékes szolgálat +38(044)200-06-94-es telefonszámát, vagy kérdésüket megfogalmazva, akár a hibajelentést ábrázoló képernyőt lefotózva (screenshot) saját e-mail-c­ímükről küldjék el a support@nazk.gov.ua e-mail-címre. Feltétlenül tüntessék fel a teljes nevüket és az adóazonosító számukat (identifikációs kód).

Rehó Viktória