Csak a bíróság változtathat a tartásdíj összegén

2019. január 12., 12:31 , 937. szám

„2011 márciusától fizetem a gyermektartásdíjat. A bíróságon akkor abban állapodtunk meg, hogy a tartásdíj egy fix összeg, 600 hrivnya lesz. Azóta is minden hónapban fizetem ezt az összeget, senki nem követel többet. Csakhogy az utolsó parlamenti rendelet szerint a tartásdíj minimális összege nem lehet alacsonyabb, mint a létminimum 50%-a, ami jelenleg körülbelül 980 hrivnyának felel meg. Rám is vonatkozik ez a rendelet? Esetleg fizethetem tovább azt az összeget, amelyet 2011-ben állapítottak meg a számomra? Nem fordulhat elő, hogy a végrehajtó szolgálat (виконавча служба) minden bírósági határozat nélkül arra kényszerít, újévtől fizessem a most megállapított minimumot?”

– Való igaz, hogy a parlament 2018-ban a mindenkori, az adott személy életkorának megfelelő létminimum felében határozta meg a gyermektartásdíj minimális összegét. A 2018 júliusában elfogadott törvénymódosítás augusztus végén lépett hatályba.

2019. január 1-jétől Ukrajnában a létminimum összege a hat éven aluli gyerekek esetében 1626 hrivnya, a 6 és 18 év közöttieknél pedig 2027 hrivnya. 2019. július 1-jétől ez az összeg a hat éven aluliak esetében 1699 hrivnyára nő, a 6–18 éveseknél pedig 2118 hrivnyára. Végül 2019. december 1-jétől a hat éven aluliak létminimumát 1779 hrivnyára emelik, a 6–18 évesekét pedig 2218 hrivnyára. Ez azonban nem jelenti azt, hogy önnek automatikusan az eddigieknél nagyobb gyermektartásdíjat kellene fizetnie. Mindenekelőtt figyelmébe ajánlanám, a jogszabályok nem változtak a tekintetben, hogy amennyiben a szülők nem tudnak megállapodni a gyermektartásdíj összegéről vagy annak módosításáról, változatlanul egyedül a bíróság jogosult eldönteni ezt a vitát. Ily módon a szóban forgó rendelkezés, amely a mindenkori létminimum feléhez igazította a gyermektartásdíj összegét, alapvetően csak azt hivatott megállapítani, mekkora tartásdíjra jogosult a gyermekét egyedül nevelő szülő. Más szóval, egyfajta garantált tartásdíjminimumot állapított meg az állam.

Az új rendelkezést elsősorban a törvénymódosítás életbe lépése, azaz 2018. augusztus 28. után született, illetve az ezután megszülető bírósági határozatoknál veszik figyelembe, azaz nem vonatkozik automatikusan a korábbi határozatokra, így az önök ügyében hozottra sem. Ebből következőleg, önnek továbbra is a tartásdíj 2011-ben megállapított összegét kell fizetnie.

Ugyanakkor természetesen a szülők bármelyikének jogában áll a szóban forgó törvénymódosításra hivatkozva kérni a bíróságtól a korábban megállapított tartásdíj összegének felülvizsgálatát. Ebben az esetben az eljárás során a bíróság számára már kötelező lesz figyelembe venni az új normát, amely a tartásdíj összegének minimumát a létminimum felében határozza meg. Azonban a bírónak ilyenkor is mérlegelési joga van: tekintettel kell lennie egyebek mellett a tartásdíj fizetőjének, a tartásdíjra jogosult gyermeknek és az őt nevelő személy(ek)nek az anyagi helyzetére. Vagyis mód van arra, hogy a bíróság indokolt esetben a létminimum felénél alacsonyabb összegű tartásdíj fizetését írja elő.

Ilyenkor az illetékes állami hivatal kötelessége támogatás formájában folyósítani a gyermekét egyedül nevelő szülőnek a létminimum 50%-a és a bíróság által meghatározott tartásdíj összege közötti különbséget. Tudni kell persze, hogy az állam tulajdonképpen csak megelőlegezi a tartásdíjra jogosultnak az őt megillető járandóságot, s a későbbiekben jogában áll bírósági úton megkísérelni behajtani a tartásdíjfizetésre kötelezett személytől az erre költött összeget (lásd a Családi törvénykönyv 181. cikkelyének 10. pontját!).

Ami a kérdés második részét illeti, a Cstk. rögzíti, hogy a bíróság csak az erre irányuló kereset hatására vizsgálhatja felül a tartásdíj mértékét. Ebből következik, hogy a tartásdíj összegének módosítására kizárólag kereset alapján, polgári peres eljárás útján kerülhet sor, s nem bírósági végzés nyomán. Ily módon végrehajtásra is csak a felek valamelyikének keresete alapján, a peres eljárás eredményeként megállapított gyermektartásdíj összegének vonatkozásában nyílik lehetőség.

hk