Ha nincs pecsét a privatizációs iraton

2019. február 19., 10:14 , 942. szám

„Édesanyám el akarja adni a családi házat, hogy a lányához költözzön, már vevőt is talált. Amikor azonban elővette a ház papírjait, kiderült, hogy a privatizációról kiadott dokumentumon csak aláírás van, pecsét viszont nincs. A privatizációt azóta megboldogult apánk intézte, még valamikor a kilencvenes években, és senki nem emlékszik már rá, miért nem került pecsét az okmányra. El fogja fogadni ezt a dokumentumot a vásárló és a közjegyző, ha majd adásvételre kerül a sor?”

– Adásvételi szerződéseknél, s általában az olyan esetekben, amikor ingatlantulajdon cserél gazdát, különös jelentőséggel bírnak a tulajdonjogot igazoló dokumentumok. Szinte bizonyosra vehető, hogy amennyiben a vásárló, esetleg az ügyvédje felfedezi, hogy a dokumentumon nincs pecsét, el fognak állni az üzlettől. Amennyiben a tulajdonjogot igazoló okmányok nincsenek rendben, a közjegyzőnek sincs joga hitelesíteni a tranzakciót. Számítaniuk kell arra, hogy egyéb módon se lehet majd átruházni az épület tulajdonjogát (pl. csere, ajándékozás útján), sőt megörökölni sem lehetséges.

A fentiekből következik, hogy ajánlott mielőbb beszerezni egy új, szabályszerűen kiállított dokumentumot. A privatizációt általában a helyi önkormányzatok, állami adminisztrációk, esetleg a tulajdonos vállalatok, szervezetek, intézmények ezzel megbízott szervezeti egységei végezték-végzik. Ezek határoznak a privatizáció engedélyezéséről. Ennek a határozatnak az önök esetében is nyoma kellett, hogy maradjon az adott intézmény dokumentumaiban. Azt ajánlom tehát, hogy keressék fel a privatizációs okmányt kiadó hivatalt, esetleg annak jogutódját, s kérjék, hogy a korabeli határozat alapján állítsanak ki egy új dokumentumot, amely igazolja a privatizáció tényét.

Ha az ingatlan korábbi tulajdonosa időközben jogutód nélkül megszűnt, okmányaik rendszerint ilyenkor is fellelhetők valamelyik regionális irattárban, bár a rendszerváltás idején sok irat elkallódott. Azokban az esetekben azonban, amikor nem találhatók a levéltári anyagok, vagy jogutód nélkül megszűnt az eredeti dokumentumot kiállító intézmény, csak a bíróság jogosult igazolni vagy megállapítani a privatizáló tulajdonjogát, s elrendelni a tulajdonjogot igazoló okirat kiállítását.

Ha az új okmány beszerzése akadályokba ütközik, vagy egyszerűen csak túl sok időt és energiát emésztene fel, célszerű megbízni a beszerzésével egy hasonló feladatokra szakosodott céget vagy ügyvédet.

hk