A külföldi örökhagyó ukrajnai hagyatékáról

2019. március 5., 11:44 , 944. szám

„Apám évekkel ezelőtt Magyarországra költözött. Amikor meghalt, ügyvédje tájékoztatott, hogy végrendeletében mindent rám hagyott, beleértve ukrajnai házát is, amelyet olyankor használt, amikor hazalátogatott. Mi a teendő a magyar állampolgár ukrajnai hagyatékával?”

– Az ilyen esetekben rendszerint nem egyszerű eldönteni, hogy melyik állam jogszabályait kell alkalmazni az örökösödési eljárás lefolytatásakor. A végrendelkezés és az öröklés sajátosságairól a külföldön élő, illetve nem ukrán állampolgárságú személyek esetében A nemzetközi magánjogról (Про міжнародне приватне право) című törvény rendelkezik. A jogszabály 72. cikkelye kimondja, hogy a személy végrendelkezési képességét, valamint a végrendelettel szembeni alaki követelményeket annak az országnak a törvényei határozzák meg, amelyben az örökhagyó állandó lakhellyel rendelkezett a végrendelet megírásának vagy halálának pillanatában. Ugyanakkor a 71. cikkely egyértelművé teszi, hogy az olyan tulajdon öröklését, amelyet kötelező állami regisztrációnak alávetni Ukrajnában – ilyennek minősül az ingatlan is –, az ukrán törvények szabályozzák.

Ha az örökhagyó halálakor magyar állampolgár volt, s Magyarország területén élt, az ottani közjegyzőnek (vagy bíróságnak) kell lefolytatnia a hagyatéki eljárást, ami nyilván már folyamatban van, talán le is zárult, ugyanakkor magyar hatóság külföldi ingatlannal kapcsolatos jog érvényesítése iránti eljárásban nem vehet részt.

Tovább bonyolíthatja a helyzetet, hogy a végrendelet nem ad felmentést a köteles részre vonatkozó jogszabályi előírások alól az esetleges magyarországi vagy ukrajnai jogosultak vonatkozásában. Az ukrán és a magyar jogszabályok értelmében a végrendelet tartalmától függetlenül egyaránt köteles részre tarthatnak igényt a hagyatékból az örökhagyó kiskorú vagy munkaképtelen gyermekei (beleértve az örökbe fogadottakat is), munkaképtelen szülei, valamint hátrahagyott munkaképtelen házastársa (özvegye). Ebből a szempontból a nyugdíjas korúak is munkaképteleneknek minősülnek a törvény előtt.

Az ukrán jogszabályok ma gyakorlatilag nem korlátozzák a külföldi állampolgárok tulajdonjogát, így a végrendelet végrehajtásának, a tulajdonjog átruházásának nem lehet jogi akadálya. Azzal, hogy az elhunyt végrendeletet hagyott hátra, lényegesen leegyszerűsítette az ügyintézést. Számítania kell azonban arra, hogy az ukrajnai örökösödési eljárás így is elhúzódó, meglehetősen bonyolult, és a megszokottnál költségesebb lesz a járulékos kiadások miatt. Azt javasolnám, hogy vegye fel a kapcsolatot egy, a hasonló ügyekben járatos ügyvéddel, aki egyaránt jól ismeri a magyarországi és az ukrajnai gyakorlatot, és segíthet a szükséges okmányok beszerzésében, illetve az eljárás lefolytatásában.

hk