Erdőga(rá)zdálkodás Kárpátalján

„Kétszer, ötször kevesebb fát lenne szabad kitermelni”

2019. június 14., 20:44 , 959. szám

A Mukachevo.Today internetes portál június 4-én közreadta, hogy bizonyos Jurij Navizovszkij petíciót intézett Ukrajna elnökéhez, hogy vezessen be moratóriumot az ukrajnai és ezen belül a Kárpátokban folyó fakitermelésre, mivel – mint a petícióban fogalmaz – a fák jelentik a természet tüdőit, s az utánunk következő nemzedékek számára is meg kell őriznünk erdeinket. Munkatársaival együtt, nyolcvanhárom nap alatt 25 ezer aláírást kívánnak összegyűjteni a petícióhoz, s arra kérték a kárpátaljai lakosokat, hogy ők is írják azt alá. És szó se róla, a mértéktelen erdőirtás csakugyan komoly problémát jelent, melyet mielőbb orvosolni kell.

– Kárpátalján húsz erdőgazdaság működik, s a Kárpátaljai Megyei Erdőgazdaságok Igazgatósága ad engedélyt a járási erdőgazdaságok betervezett kivágásaira – tájékoztat Okszana Fencik, a Kárpátaljai Megyei Állami Környezetvédelmi Felügyelőség vezetőhelyettese. – Az Ukrán Állami Ellenőrző Szolgálat határozza meg, mikor végezhetjük el az ellenőrzéseket, és kétévente egyszer folytathatunk ellenőrzéseket az erdőgazdaságoknál. Az Ukrán Állami Környezetvédelmi Felügyelőség rendelkezéseinek megfelelően pedig hét ellenőrünk van, akik kiszállnak az erdészetekhez, és tíz napot kapnak arra, hogy ellenőrizzék a kitermelések dokumentációit, a törvényi szabályozásoknak megfelelően bejárják az erdőgazdaságok területét, felmérjék, hogy a kivágásokat törvényesen vagy törvénytelenül végezték-e el. Összehasonlítják, mennyi fa kitermelése szerepelt a tervekben, és mennyi fát vágtak ki ténylegesen, nem követtek-e el egyéb törvénytelenségeket, például nem vágtak-e ki olyan fákat, melyeket nem lett volna szabad kivágni. És ha törvénytelenségeket fedeznek fel, akkor feljelentést tesznek a rendőrségen. A bírságok azonban kicsinyek, általában 204, 850 hrivnya körül mozognak az összegek. Ám a Legfelső Tanács már régóta foglalkozik a bírságok megnövelésének a kérdésével…

(Csak hát a most feloszlatott Legfelső Tanács inkább azzal foglalkozott, hogy megszavazza a nemzetiségi jogokat, az ukrán Alkotmányt és az Ukrajna által aláírt nemzetközi szerződéseket sértő, a kisebbségek beolvasztását célzó oktatási törvényt és nyelvtörvényt – jegyezhetjük meg...)

De térjünk is vissza Kárpátalja erdőihez.

– Nem tartja kevésnek az ellenőrök számát, az ellenőrzések gyakoriságát és az ellenőrzések időtartamát?

– A vizsgálatok tíznapos időtartama még elég is lenne, de jó volna, ha évente sor kerülne az ellenőrzésekre, illetve, ha kétszer ennyi ellenőrrel rendelkeznénk. Ha két erdészetnél egyszerre kell elvégezni az ellenőrzéseket, akkor az egyikbe három, a másikba négy ellenőrt küldünk, az idén pedig a tervek szerint tíz erdőgazdaságot fogunk ellenőrizni.

– És mi a véleménye a legális fakitermelés mértékéről? Környezetvédelmi szempontból nem látja úgy, hogy korlátozni kellene a szabályszerű fakivágások számát?

– Figyelembe kell venni, hogy hányan élnek meg a favágásból, hány családnak ad kenyeret a fakitermelés.

– De ha ezt is figyelembe vesszük, és a környezetvédelmi szempontokat is, akkor ön szerint mennyivel kevesebb fát lenne szabad kivágni?

– Kétszer, ötször kevesebbet, mint most…

– Mit gondol a most indított aláírásgyűjtési akcióról, mely azt tűzte ki célul, hogy állítsák le teljesen az ukrajnai, ezen belül a Kárpátokban folyó fakitermelést?

– Ha van valamilyen közérdekű kérdés, akkor azt a nyilvánosság bevonásával kell megbeszélni. Bármilyen közérdekű kérdést.

A kárpátaljai fakitermelés kérdésében Barta Józsefet, a Kárpátaljai Megyei Tanács első elnökhelyettesét, a KMKSZ alelnökét, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnökét is megkerestem.

– Származik-e bevétele a megyének az itt folyó fakitermelésből, és mi a véleménye a kitermelés jelenlegi mértékéről?

– Az erdők állami tulajdonban vannak, így a fakitermelés haszna az állami költségvetésbe kerül. A nagymértékű fakitermelés viszont nekünk okoz gondokat. Egyrészt elcsúfítja a környezetet. Másrészt a kevesebb fa kevesebb oxigént termel. Ha pedig sok eső esik, és a hegyoldalakat nem borítja elegendő erdőterület, akkor nincs, ami felfogja a lehulló csapadékot, az esők vize lezúdul a hegyoldalakon, felduzzasztja a hegyi patakokat, a folyókat, és mindez áradásokhoz vezet. Egyértelmű az összefüggés a fakitermelés mostani mértéke és az árvizek között. A megyei tanács már többször fordult Kijevhez, hogy korlátozzák a kitermelést, de mi csak tiltakozni tudunk…

Természetesen a Kárpátaljai Megyei Erdőgazdaságok Igazgatóságához is fordultam az erdőirtások kérdésében, hogy megtudjam, mekkora jelenleg a kárpátaljai erdőterület nagysága, és mekkora volt öt, tíz, húsz, huszonöt évvel ezelőtt. Hány hektáron végeztek vágást tavaly, illetve öt, tíz, húsz, huszonöt évvel ezelőtt. Hány hektáron ültettek facsemetéket. Illetve az egyes erdészetek esetében miként alakult az erdőterületek nagysága és a fakitermelés mértéke tavaly, valamint öt, tíz, húsz, huszonöt évvel ezelőtt. Kérdéseimet azonban írásban kellett feltennem, és írásban ígértek rájuk válaszokat, ám az utóbbiakat máig sem kaptam meg. A megyei környezetvédelmi és természeti erőforrásokkal foglalkozó főosztályon pedig úgy tájékoztattak, hogy nincsenek adataik Kárpátalja erdőterületeinek a jelenlegi nagyságáról és az erdőterületek nagyságának az elmúlt években való változásairól. Hogy ez abszurdum? Hát persze, hogy az, csak hát Ukrajnában gyakran az abszurditás számít megszokott dolognak… De visszatérve a faültetésekhez. Nagyon jónak tartanám, ha a környezetvédelmi felügyelőségnek lenne rá felhatalmazása és elegendő ellenőre, hogy a faültetések idején ellenőrizze, hány csemetét ültetnek el, és hogyan végzik a munkát. Egy névtelenséget kérő, de megbízható forrásom ugyanis szemtanúja volt, hogy faültetéskor nem megfelelő mélységű gödrökbe helyezték bele a csemetéket.

S mit mondhatok a cikk zárásaként? A fakitermelés teljes leállítása nem lehetséges, mivel vannak vágásérett fák, melyeket ki kell vágni, és vannak egészségügyi vágások, melyeket szintén el kell végezni. De nagyobb mértékű ellenőrzésre, a törvénytelenségek miatt kiróható bírságok jelentős megemelésére, valamint az erdőirtás nagymértékű korlátozására lenne szükség ahhoz, hogy erdőgazdálkodás, és ne erdőgarázdálkodás folyjék Kárpátalján, és nem csak Kárpátalján…

L. M.