Az ingatlantulajdon állami regisztrációjáról

2019. június 30., 11:05 , 961. szám

„Elhatároztuk, hogy házat veszünk. Korábban vásároltunk már lakást, így tudjuk, mivel jár az adásvételi szerződés megkötése. Eddig azonban nem volt dolgunk az állami tulajdonjogi nyilvántartással. Kérem, írja meg, mit kell tudnunk róla, mire kell felkészülnünk?”

– Az ingatlanok tulajdonjogának, illetve a tulajdont terhelő kötelezettségek állami nyilvántartását Ukrajnában 2004 óta törvény (Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень), valamint kormányrendelet (Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127) szabályozza.

A törvény 2. cikkelye értelmében az állami regisztráció a tulajdonjog megszerzésének, változásának vagy megszűnésének az állam általi hivatalos elismerése és megerősítése. Célja biztosítani a tulajdonosok jogait és törvényes érdekeit, minimálisra csökkentve annak lehetőségét, hogy rosszindulatú személyek a saját nevükre jegyeztessenek be másokat illető tulajdonjogokat.

Az ingatlanok tulajdonjogának, illetve a tulajdont terhelő kötelezettségeknek az állami nyilvántartása egy olyan egységes információs rendszer, melynek feladata biztosítani a bejegyzett ingatlantulajdonra vonatkozó jogok és az azokat terhelő kötelezettségek feldolgozását, az idevágó információk tárolását és lehetővé tenni a naprakész tájékozódást ezen jogok aktuális helyzetéről, illetve a tulajdonosokról.

Az egységes nyilvántartási rendszerben az ingatlantulajdont terhelő kötelezettségek nyilvántartásba vétele az országban bárhol megtörténhet, a tulajdon fizikai elhelyezkedésétől függetlenül.

Az ingatlantulajdon állami regisztrációját általában annak a tisztviselőnek vagy közjegyzőnek kell elvégeznie, aki a tulajdonjog változását eredményező megállapodást (esetünkben a lakás adásvételi szerződését) hitelesítette.

Ha az ingatlan és az ingatlanhoz tartozó telek, földterület ugyanazon személy tulajdona volt, az új tulajdonos egy kérvényben kérheti a tulajdonjogának bejegyzését mindkettőre.

Az állami regisztráció menete nagy vonalakban a következő:

1) A regisztrációs kérelemmel együtt be kell nyújtani a regisztrációt végző személynek vagy hivatalnak az ingatlantulajdonhoz való jogot, valamint a tulajdonos személyazonosságát igazoló dokumentumokat, továbbá a regisztrációért megállapított állami illeték befizetését igazoló csekket.

2) A regisztrációs kérelem a mellékelt dokumentumok másolataival együtt bekerül a kérelmek egységes elektronikus adatbázisába.

3) Ezek után a nyilvántartónak ellenőriznie kell, érkeztek-e egyéb kérelmek is az adott ingatlan tulajdonjogával kapcsolatban, s amennyiben igen, határoznia kell a kivizsgálásuk sorrendjéről. A kérelmek és a benyújtott dokumentumok vizsgálata alapján döntés születhet a nyilvántartásba vételi folyamat leállításáról, a nyilvántartásba vétel megtagadásáról, vagy egyéb szükséges intézkedések foganatosításáról.

4) Kizáró körülmények hiányában határozat születik a tulajdonjog állami nyilvántartásba vételéről. Az egységes országos rendszerben elvégzik az erre vonatkozó bejegyzést, illetve bekerülnek a rendszerbe az ezen jogok objektumaival és szubjektumaival kapcsolatos információk.

6) Végül a nyilvántartás alapján, a tulajdonos kérésére, papíralapú kivonatot állítanak ki a tulajdonjog bejegyzéséről.

A törvény 19. cikkelye értelmében a tulajdonjog állami bejegyzésére vonatkozó információ kiadására mindjárt a közjegyzői hitelesítést követően, de legfeljebb az azt követő öt napon belül sort kell keríteni.

A törvény 34. cikkelye szerint a tulajdonjog állami nyilvántartásba vételéért fizetendő illeték mértéke a munkaképes személyek létminimumának 0,1 része.

hk