Megkapták diplomáikat a Rákóczi-főiskola mesterképzésében részt vevő hallgatók

2019. július 23., 19:28 , 965. szám

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) mesterképzésében részt vevő hallgatók kapták kézhez a végzettséget igazoló okleveleiket július 19-én a főiskola Esztergom termében.

A diplomaátadó ünnepségen elsőként Orosz Ildikó, az intézmény rektora köszöntötte a végzősöket. Tanévértékelő beszédében kiemelte, hogy a 2018–2019-es tanévben összesen 228 hallgató kapott oklevelet, akik közül 56-an vették át pénteken mesterfokozatú diplomájukat. Beszámolt a főiskola és a főiskola bázisán működő alapítványok és a felnőttképzési központ által szervezett programok sikereiről, eredményeiről.

Beszédében hangsúlyozta, hogy az elmúlt időszakban az intézmény égisze alatt működő kutatóintézetek munkatársainak szerkesztésében több olyan munka is megjelent, amely bemutatja, hogyan épített a kárpátaljai magyarságból ellenséget az ukrán média és a magát tudósnak definiáló ukrán értelmiség. „Mi, itt élők, nem kérünk többet, csak ami alkotmányosan jár nekünk. Mert mi ukrán adófizető állampolgárokként csak alkotmányos jogunkat szeretnénk visszakapni, és a befizetett adóinkból mindazt, ami jár oktatásra, szociális-egészségügyi ellátásra, kulturális életünkre, úthálózatra” – szögezte le a rektor asszony. A magyarságot ért vegzálások addig is eljutottak, hogy tanárokat és diákokat idéztek be kihallgatásra az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) munkatársai, tudományos publikációik és konferenciákon bemutatott előadásaik miatt. Köszönetet mondott a főiskola munkatársainak, akik a nehéz körülmények közepette is kitartottak, tanítottak és itthon maradtak.

Végezetül a végzősökhöz szólt: „Merítsenek erőt az intézmény szellemiségéből, amit a nagyfejedelem, II. Rákóczi Ferenc jelleme határoz meg. Ne adják fel, és mindig törekedjenek arra, hogy a világ jobb legyen. Ne törődjenek bele a rossz helyzetbe. Legyen vezérgondolatuk József Attila versének zárórésze: „Az én vezérem bensőmből vezérel! Emberek, nem vadak – elmék vagyunk! Szivünk, mig vágyat érlel, nem kartoték-adat. Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet, jó szóval oktasd, játszani is engedd szép, komoly fiadat!”

Buhajla József ungvári magyar főkonzul Nelson Mandela szavaival kezdte a végzősökhöz intézett köszöntőjét: „A tanulás a legerősebb fegyver, amivel megváltoztathatod a világot.” Elmondta, hogy ez különösen igaz a főiskola végzőseire, hiszen sikeresen vették az akadályokat, és a megszerzett, piacképes tudás birtokában lépnek az élet színpadára. „Azt szeretném kérni önöktől, hogy a megszerzett tudást használják fel itt, Kárpátalján, a szülőföldön, hiszen értelmiség nélkül nincs folytatás” – emlékeztetett.

A diplomaátadó ünnepséget felemelő énekekkel és zongorajátékkal színesítették: Birta István, a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség kurátora Krajnik Irén kántor zongorakíséretében adta elő Kacsóh Pongrác daljátékának Rákóczi megtérése című részletét és Erkel Ferenc Bánk bán című operájából Bánk nagyáriáját, Antal Diána zongorán Bach-, Beethoven- és Chopin-műveket játszott, Ferenci Attila színművész pedig Hector Berlioz Rákóczi-indulóját adta elő.

A végzős hallgatók nevében Hiába Krisztina történelem szakos végzős hallgató szólt a jelenlévőkhöz. A végzősök fogadalmának szövegét Gérus József biológia szakos végzős hallgató olvasta elő diáktársainak.

A továbbiakban Orosz Ildikó és Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke adták át a szakonként felvonuló végzősök diplomáit.

A „Gaudeamus igitur…” kezdetű ismert diákhimnusz közös eléneklése után Brenzovics László köszöntötte a friss diplomásokat. „Felemelő érzés részt venni a diplomaátadó ünnepségen. Ilyenkor az ember elégedett azzal a munkával, amit kifejtett, hiszen látja az eredményét” – húzta alá. „Miközben kint a gyűlölet hangján szólnak rólunk, nekünk következetesen ki kell tartani értékeink mellett, amelyeket a főiskola szellemisége is átad” – szólt a közönséghez, majd további sikereket kívánt a legfiatalabb diplomásoknak.

A diplomaátadó zárásaként a történelmi egyházak képviselői kértek áldást a friss diplomásokra, az intézmény munkatársaira, tevékenységükre és minden jelenlévőre.

CsA