Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium

2019. augusztus 30., 22:23 , 970. szám

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány az Emberi Erőforrás Minisztérium által nyújtott támogatás felhasználásával felvételt hirdet a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumba a 2019. szeptember – 2020. június közötti tíz hónapra. Kutatásaikat kárpátaljai felsőoktatási intézményekben folytató hallgatók jelentkezését várjuk. A szakkollégiumra a 3–5. évfolyamokon nappali tagozaton tanuló, kiváló eredményeket felmutató diákok nevezhetnek be. A hallgató tanulmányi átlaga nem lehet a szaktantárgyakból 4,0-nél alacsonyabb.

A jelentkezési adatlap a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány Agora Információs Központjában igényelhető vagy letölthető a www.genius-ja.uz.ua címről.

Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 6. 16.00 óra

Felvételi vizsga időpontja: 2019. szeptember 20. 09.00 óra

Részletes tájékoztatás az agora@kmf.uz.ua e-mail-címen és a 0-241-4-29-68 -149 telefonon kapható.

A jelentkezést személyesen kérjük benyújtani az alábbi címre:

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, Agora Információs Központ, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6.

A pályázati adatlaphoz mellékelni kell az alábbi dokumentumokat:

• pontosan és olvashatóan kitöltött jelentkezési adatlap;

• tutori (témavezetői) adatlap;

• a tutor tudományos fokozatát igazoló dokumentum másolata;

• a tutor szakmai önéletrajza;

• személyi igazolvány másolata;

• a szülőföldi hallgatói jogviszony fennállásról szóló igazolás;

• a jelentkező indexének hiteles másolata;

• részletes (max. 5 oldal terjedelemben) kutatási terv;

• strukturált szakmai önéletrajz.

További csatolható mellékletek:

• tanulmányi versenyen elért eredmény igazolása;

• szakmai tevékenység igazolása;

• nyelvvizsga-bizonyítvány másolata;

• tudományos tevékenységet igazoló dokumentumok:

a) Publikációk igazolása: a publikációt tartalmazó kötet borítójának, tartalomjegyzékének és a publikáció első oldalának fénymásolata, megjelenés alatt álló tanulmány esetében a kiadó igazolása a megjelenés várható időpontjáról.

b) Konferencia-részvételt igazoló dokumentumok.

Hiánypótlásra a jelentkezési határidő lejártát követően nincs lehetőség!