Létezik orvosság a hajnali kutyaugatásra?

2019. szeptember 15., 12:05 , 972. szám

„Egy első emeleti lakásban élünk, ahová behallatszik a szomszédos kertes házból a kutyaugatás. Ráadásul az állat néha elszabadul, s ilyenkor közvetlenül az ablakunk alatt kezd el vonítani. Az ugatásra hajnalban gyakran felébred a kisfiunk. Kértük a szomszédot, csináljon valamit az ebbel, de szóba se áll velünk. Kihez forduljunk? Egyáltalán, létezik megoldás erre a problémára, vagy reménytelen az eset?”

– A polgári törvénykönyv 391. cikkelye rögzíti a tulajdonos jogát, hogy követelje a tulajdona használatához és az azzal való szabad rendelkezéshez való jogot korlátozó akadályok elhárítását. Esetünkben a lakása tulajdonosaként jogában áll eljárni a család álmát zavaró kutyaugatás megszüntetése érdekében, hiszen az akadályozza önt a tulajdona rendeltetésszerű használatában.

Jó tudni, hogy a Ptk. említett 391. cikkelye mellett az állattartási szabályok is önnek kedveznek, amennyiben kimondják, hogy tilos regisztrálatlan házi- vagy vadállatokat tartani a településeken. Emellett tilos kutyát, macskát vagy egyéb állatot közterületen tartani vagy ott szabadon engedni. (Lásd: Правила тримання собак, котів і хижих тварин у населених пунктах Української РСР, 6–8. pontok!)

A szomszédok közötti vitás kérdések rendezésére az érintett felek közötti tárgyalások útján vagy peres eljárás keretében van mód. Ha azonban a szomszéddal folytatott tárgyalások nem vezetnek eredményre, vagyis a kutya tulajdonosa nem hajlik a békés rendezésre, mindenekelőtt a helyi önkormányzat illetékes szervéhez vagy a rendőrséghez érdemes fordulnia.

Mielőtt a hatóságokhoz fordulna, érdemes összegyűjtenie a rendelkezésére álló bizonyítékokat. Bizonyítéknak számít például egy videofelvétel, amelyen látható, hogy a kutya nyakörv, szájkosár nélkül közterületen (utcán, a lakótelep udvarán stb.) tartózkodik, összeállíthatja azoknak a szomszédoknak a listáját, akik készek megerősíteni, hogy az állat ugatása zavaró.

A napi gyakorlatból kiindulva azonban nem érdemes arra számítani, hogy bármely hivatal egyszerre s mindenkorra megoldhatja a problémát. Optimális esetben a hatóságok érdeklődése jobb belátásra készteti a kutyatartó szomszédot, ami segíthet kompromisszumos megoldást találni a helyzetre.

Ha az önkormányzat, a rendőrség nem segít, a polgárnak jogában áll keresettel fordulni a bírósághoz, amelyben kéri a tulajdona használatához való jogát korlátozó körülmények megszüntetését.

hk